Gå til hovedindhold

Spildevand

Her kan du læse mere om, hvordan du søger om tilladelse til spildevand og hvilke regler, der gælder i Frederiksberg Kommune.

Indhold

    Spildevand er en betegnelse for det vand, der udledes til kloak fra husholdninger, industri, byggepladser, hustage og befæstede arealer (blandt andet arealer med fliser, asfalt med videre).

    I spildevandet finder man typisk alle slags vandopløselige stoffer, samt organisk stof og andre faste partikler. Spildevand bliver renset i rensningsanlæg, hvor der både anvendes mekanisk og biologisk rensning.

    Spildevandet fra Frederiksberg Kommune ledes til de 2 rensningsanlæg Lynetten og Damhusåen, som drives i fællesskab med en række kommuner i hovedstadsområdet.

    Hvis du som virksomhed skal søge om en spildevandstilladelse, har vi udarbejdet en vejledning, som beskriver de nødvendige oplysninger, du som virksomhed skal bruge i de forskellige faser i sagsbehandlingen.

    Du finder pjecen herunder, hvor du også kan læse mere om spildevand ved byggeri samt Frederiksberg Kommunes spildevandsplan frem til 2031.