Gå til hovedindhold

Busserne på Frederiksberg

På Frederiksberg er der busser på alle større trafikveje, og der er et finmasket net med kollektiv trafik. Her kan du læse mere om de lokale Frederiksbergbusser og om kommunens tilfredshedsundersøgelse.

Indhold

  Frederiksbergbusserne har linjenumrene 71, 72 og 74. Alle tre linjer er ringlinjer, der starter og slutter på Smallegade ved Frederiksberg Rådhus. De tre ruter tager under en halv time, og der er faste stoppesteder på ruterne. De kører alle tre med halvtimesdrift kl. hel og kl. halv fra Smallegade. 

  Det er Movias almindelige kort- og billettyper, der giver adgang til busserne.

  De tre linjer kører både i hverdagen og i weekenden 365 dage om året i tidsrummene:

  • Klokken 9-19 på hverdage
  • Klokken 10-16 på lørdage
  • Klokken 10-16 på søn- og helligdage

  Køreplan for linje 71
  Køreplan for linje 72
  Køreplan for linje 74

  Frederiksberg Kommune gennemfører årligt en tilfredshedsundersøgelse i busserne, der kører i kommunen. Viden om brugernes tilfredshed er vigtig i forhold til at forbedre bussernes service og i forhold til at evaluere tidligere ændringer og forbedringer.

  Der er meget høj tilfredshed med busturen på Frederiksberg. 

  Der er meget høj tilfredshed med busturen på Frederiksberg

  Undersøgelsen i 2022 viste, at tilfredsheden med busturen alt i alt er høj. 92 % af passagerne er tilfredse med busturen, og heraf er 78 % "meget tilfredse".

  • Tilfredsheden er som de tidligere år højest blandt passagergruppen over 60 år. Dette kommer også til udtryk på tilfredsheden blandt passagerne på Frederiksbergbusserne, der er de mest tilfredse.
  • På de øvrige linjer er det også de lokale linjer 31 og 37, hvor der er den højeste tilfredshed.
  • På A-buslinjerne er det 1A, der har den største tilfredshed. Der har generelt været et mindre fald i tilfredsheden fra 2021 til 2022. 

  Der er generelt en høj tilfredshed med forholdene i busserne. 

  • I forhold til nogle af de øvrige parametre som trafikinformation i bussen, mulighed for en siddemulighed og chaufførens kørsel, er tilfredsheden på samme niveau som i 2021 og med en stigning i tilfredsheden med at få en siddeplads, hvor 9 ud af 10 er tilfredse. Det er positivt men kan hænge sammen med en periode med Corona, hvor der har været færre passagerer i busserne.
  • Den høje tilfredshed kommer også til udtryk i forhold til de mere ydre omstændigheder som antallet af afgange på buslinjen, den generelle rejsetid, afstand til nærmeste stoppested, antallet af stoppesteder samt information og venteforhold ved stoppestederne. 

  Den 30. juni 2024 nedlægges linje 37 på Frederiksberg. 
    
  Beslutningen om linje 37 er truffet politisk i forbindelse med budgetaftalen for 2024. For at kompensere for nedlæggelsen besluttede Miljø- og Trafikudvalget den 27. november 2023, at omlægge to af de tre Frederiksbergbusser, så de betjener nogle af de strækninger, der ikke længere vil blive betjent af linje 37.

  Link til kort over den nye linjeføring. 

  Det betyder, at:
   
  Linje 71 kommer til at køre fra Smallegade, ad Hospitalsvej og Howitzvej og herfra ad Nordre Fasanvej forbi Fasanvej Station til Nyelandsvej, hvor den vil betjene linje 37´s stoppesteder på den sydlige side. Herefter fortsætter linjen ad Thorvaldsensvej og kører, som i dag på resten af dens rute. 
   
  Linje 72 fortsætter med at køre som i dag.

  Linje 74 kommer til at køre fra Smallegade, ad Hospitalsvej og Howitzvej og herfra lige ud ad Finsensvej. Herfra vil bussen fortsætte ad Dalgas Boulevard og ad Bernhard Bangs Allé til rundkørslen og tilbage samme vej, hvor bussen vil betjene linje 37´s stoppesteder. Fra Bernhard Bangs Allé vil bussen dreje til venstre ad Dalgas Boulevard og give busbetjening af 5. Juni Plads og herfra ad Nyelandsvej til Hospitalet. Herfra vil linjen køre som i dag, ud over ved Frederiksberg Svømmehal, hvor linjen ikke vil køre ind ad Aksel Møllers Have, men blive på Godthåbsvej. Det har linjen i forvejen gjort i en lang periode på grund af renovering af Frederiksberg Svømmehal, og med ruten op ad Bernhard Bangs Allé, er der ikke tid i køreplanen til at køre ind ad Aksel Møllers Have. 
   
  Med budgetaftalen for 2024 blev det ydermere besluttet at skære to timer om dagen på Frederiksbergbusserne. Dette sker også fra den 30. juni 2024. Det betyder, at de sidste fire ture alle ugens syv dage på alle tre Frederiksbergbusser ikke længere vil køre. Der vil dermed fortsat være ½ times drift på de af linje 37’s stoppesteder, hvor Frederiksbergbusserne omlægges til. Men det vil være i færre timer, da det vil være i det tidsrum, hvor Frederiksbergbusserne kører. De steder hvor linjerne kører på strækninger, hvor der kører andre buslinjer, vil Frederiksbergbusserne betjene disse stoppesteder.

  Yderligere information

  Kontakt

  Trafik og Byrum - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4292

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø