Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhed

Læs om, hvordan Frederiksberg Kommune arbejder for at gøre byen et trygt og sikkert sted at færdes.

Hvis uheldet skulle være ude, kan du nederst på siden finde et link til en side, hvor du kan søge om erstatning.

Indhold

  Kommunen arbejder på at forbedre trafiksikkerheden med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Den fastsætter, at inden udgangen af 2020 skal antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne være reduceret med 50% i forhold til 2010.

  For Frederiksberg Kommune betyder det, at der i 2020 maksimalt må være 0 dræbte, 14 alvorligt og 11 lettere tilskadekomne. Vi udarbejder årligt en rapport med beskrivelse af trafikuheldene. Frederiksberg Kommune arbejder med at forbedre trafiksikkerheden på flere fronter – for eksempel ved trafiksanering af vejstrækninger, etablering af cykelstier, ombygning af kryds, ved at forbedre trygheden på skolevejene og ved gennemførelse af kampagner med videre.

  På Frederiksberg skal der være størst mulig bevægelsesfrihed og – sikkerhed for alle fodgængere. Især handicappede og ældre er ofte særligt sårbare overfor barrierer i det udendørs, fysiske miljø. For at sikre tilgængeligheden har Frederiksberg Kommunalbestyrelse i 2016 vedtaget en tilgængelighedsplan for de udendørs, offentlige færdselsarealer.

  I tilgængelighedsplanen kan du finde information om, hvor ældre og personer med færdselshandicaps ubesværet kan færdes på fortove og stier samt med kollektiv trafik til og fra de vigtigste rejsemål på Frederiksberg.

  Frederiksberg kommune har gennem en årrække haft stor fokus på kommunens skoleveje. I 2015 er der gennemført en analyse af sikkerheden ved alle skoler på Frederiksberg, både folkeskoler og privatskoler, i alt 16 skoler. Knap 2.300 elever har deltaget og svaret på den spørgeskemaundersøgelse, der var en del af analysen.

  Analysen viser, at ca. 90% af eleverne går eller cykler til skole. Godt halvdelen af eleverne har angivet, at de finder vejen lige foran skolen farlig eller meget farlig. Cirka 40% af eleverne angiver, at det kan være svært af finde en ledig parkeringsplads til cyklen, hvilket kan have betydning for, om man vælger at cykle til skole eller ej.

  Forældre, der afleverer deres barn i bil, er med til at gøre skolevejen usikker for elever, der cykler eller går til skole. Det anbefales at sætte fokus på, at voksne ledsager eleven til skole til fods eller på cykel, dels for at øge trygheden for de øvrige elever og dels for at øge elevens selvstændighed og trafikforståelse.

  Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler, at alle skoler har en trafikpolitik. En trafiksikkerhedspolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne.

  Antallet af uheld med skolebørn stiger i takt med, at eleverne bliver ældre, og de færdes mere på egen hånd. Det anbefales derfor at fastholde færdselsundervisning i de ældste klasser, for eksempel ved at arrangere besøg af en trafikambassadør.

  Yderligere information

  Kontakt

  Trafik og Byrum - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4292

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø