Gå til hovedindhold

Ny parkeringsaftale

Et flertal i Frederiksberg Kommunalbestyrelse har netop indgået en ny parkeringsaftale. Målet med den nye aftale er at skabe bedre parkeringsforhold for Frederiksbergs egne borgere og gæster, der har et ærinde i byen. Aftalen skal også dæmme op for det stigende pres fra udenbys bilister, der blot benytter Frederiksberg som prisvenlig parkeringsplads og sikre, at der er motivation for skifte en benzinbil eller dieselbil ud med en elbil.

23. jun. 2023

Indhold

  Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF har indgået en ny parkeringsaftale, som forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.

  Slut med gratis parkering for udefrakommende bilister
  For at nedbringe antallet af parkerede biler uden ærinde på Frederiksberg har det politiske flertal blandt andet besluttet, at indføre betaling for de første to timers parkering. Det har tidligere været gratis. Det er samtidig aftalt, at el- og hybridbiler, der ikke har beboerlicens, fremover vil skulle betale for parkering på linje med andre biler. Der vil desuden blive indført tidsrestriktion i byens fire parkeringskældre for at imødegå tendensen til sæsonbetonede og langtidsparkerede køretøjer.

  Borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over aftalen:

  ”Vi oplever et stigende pres på parkering i vores by – særligt fra folk, der kommer udefra. Omegnskommunen har nedlagt parkeringspladser flere steder tæt på grænsen til os, og det medfører, at københavnere bruger Frederiksberg som parkeringsplads i stor stil. Som Frederiksbergs borgmester vil jeg sikre, at der er bedre plads til de borgere og gæster, som har et reelt behov for parkering. Dem, der bare vil bruge vores by som parkeringsplads, må køre hjem igen.”

  Fortsat fokus på den grønne omstilling
  For partierne i aftalen har det været vigtigt at bevare det grønne fundament i parkeringsaftalen.
  Formand for Klima-, Plan- og Boligudvalget Rasmus Holme (Ø) udtaler:

  ”Vores holdning er klar. Hvis vi skal have biler i byen, så skal så mange af dem som muligt være ”grønne”. Derfor er det vigtigt, at der er et stærkt incitament for at have en elbil på Frederiksberg. Samtidig bidrager elbiler jo også til trængslen, og derfor skal de også bidrage en lille smule til fællesskabet. Enhedslisten ville gerne have haft en mere ambitiøs parkeringsaftale, men det var flertallet ikke til. Vi tager dog ansvar og stemmer for selv den mindste forbedring.”

  For fortsat at fremme den grønne omstilling af bilparken kan Frederiksberg-borgere med elbiler få en beboerlicens til kun 50 kroner om året. Beboerlicensen miljødifferentieres yderligere for at øge borgernes incitament til at omstille til mere miljøvenlige biler. Sidst men ikke mindst kan borgere over 18 år højst få licens til to biler. Dette tiltag skal bidrage til at mindske tilvæksten i bilbestanden.

  1. viceborgmester Lone Loklindt (B) lægger afgørende vægt på, at afskaffelsen af 2 timers gratis parkering gerne skulle understøtte, at flere private aktører ser en business case i at drive private parkeringsløsninger.

  ”Vi skal sikre, at der er bedre plads til vores egne borgere, og at det fortsat er attraktivt for byens gæster at besøge Frederiksbergs mange butikker, restauranter og kulturtilbud. Som formand for Erhvervsrådet er jeg glad for, at vi fastholder gratis halvtimes- eller heltimesparkering på vores handelsstrøg.

  For Radikale Venstre er det vigtigt, at byen bliver mere indrettet til mennesker end til biler. Vi ville gerne være gået videre for begrænse antallet af biler i byens rum ved at gøre det nemmere at benytte delebilsordninger. Derfor vil vi fortsat arbejde for etablering af flere delebilsparkeringspladser.”

  Lotte Kofoed (SF), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, runder af:

  ”I 14 år har SF kæmpet for at få fjernet de to timers gratis parkering. Så det er en stor dag for os. SF ville ønske, at vi kunne regulere mere end aftalt. Vi ser dog aftalen som et skridt på vejen mod mindre trængsel og mere grøn omstilling mod den kollektive trafik. Og så ser SF frem mod budgetforhandlingerne særligt med fokus på at få set på p-pladser målrettet håndværkere.”

  Den nye parkeringsaftale bliver forelagt til godkendelse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse i august. Den nye parkeringsaftale forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.

  Læs mere om parkeringsaftalen her.