Gå til hovedindhold

Fremtidens skole

’Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030’ er Frederiksberg Kommunes nye skolepolitik, der med syv børneløfter sætter retningen for de kommende års udvikling af Frederiksbergs folkeskoler. Målet er at børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse.

Indhold

  En samlet kommunalbestyrelse besluttede med budgetforliget 2020 at igangsætte en proces om at udarbejde en samlet plan for skoleområdet: Fremtidens skole 2030. Den skal forholde sig til både den faglige fremtid, nye læringsformer, digital undervisning, økonomi og tilgængelighed og ikke mindst, hvordan en langsigtet plan for skolerne skal se ud – ligesom skolernes fysiske rammer fylder meget de kommende år. Planen indgik også i budgetforliget 2021 og 2022.

  Folkeskolerne er et fælles omdrejningspunkt for mange forskellige aktører. Forældre, børn, personale, ledelse, lokalpolitikere, den kommunale forvaltning og mange andre. Fælles for os alle er, at vi er optagede af at gøre vores gode folkeskoler endnu bedre. Og vigtigst af alt; at vi alle sammen ønsker at gøre folkeskolen til det allerbedste udgangspunkt for dem, det hele handler om; børnene.

  Sammen om løfter er udarbejdet med inddragelse og i dialog mellem en bred vifte af skolens aktører og politikere, herunder et børnetopmøde i august 2021. På topmødet deltog alle parter og her blev første udkast af Fremtidens skole 2030 præsenteret og sendt i høring.

  På baggrund af de mange høringssvar er politikken blevet justeret, og med overskriften ’Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030’, godkendte en samlet kommunalbestyrelse den 25. april 2022 Frederiksberg Kommunes nye, 4-årige skolepolitik.

  •    At skabe de bedste rammer for børn og unge, så de har en fantastisk barndom og ungdom og står på et solidt fundament, når de skal videre i livet.
  •    At gøre gode skoler endnu bedre, så eleverne trives godt, bevarer nysgerrighed og læringslyst, udvikler sig og lærer så meget som muligt – uanset deres særlige talenter, udfordringer eller baggrund.
  •    At udvikle Frederiksbergs folkeskoler med afsæt i de syv børneløfter i ’Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030’ i samarbejde med børn, forældre, medarbejdere, ledelser og andre der indgår i skolernes hverdag.
  •    At arbejde målrettet med fokusområder, der understøtter skolernes igangværende arbejde og nye initiativer i forbindelse med børneløfterne.
  •    At følge udviklingen systematisk gennem dialog og data.

  Yderligere information

  Kontakt

  Børne- og Ungeområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 2121

  Send sikker digital post til Børne- og Ungeområdet