Gå til hovedindhold

Frit skolevalg

Hvis du bor på Frederiksberg, så har du mulighed for at søge en plads på en anden skole end din distrikstskole, hvis der er plads.
Hvis du bor i en anden kommune, så kan du også ansøge om at få dit barn til at gå på en skole på Frederiksberg.

Indhold

  Ønsker du, at dit barn skal skifte til en anden skole end distriktsskolen, så skal du kontakte den ønskede skole og høre, om de har plads på det ønskede klassetrin. Skolernes kontaktinformationer finder du her:

  Find skole, SFO og klub (frederiksberg.dk)

  Hvorvidt du kan få dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen via frit skolevalg, afhænger af dit barns klassetrin og antallet af børn på det pågældende klassetrin på den ønskede skole.

  Der kan optages elever fra 0.- 3. klasse:
  Når gennemsnittet i klasserne på det enkelte klassetrin på skolen er under 24

  Der kan optages elever fra 4.-10. klasse:
  Når gennemsnittet i klasserne på det enkelte klassetrin på skolen er under 24

  Skoleafdelingen kan, på baggrund af ansøgning fra skoleleder, midlertidigt (op til maksimalt 1 skoleår) suspendere det frie skolevalg for en klasse eller en årgang på en skole, såfremt klasse eller årgang er særlig sårbar, og det af pædagogiske årsager derfor ikke er hensigtsmæssigt at optage yderligere elever heri.

  Følgende prioriterede optagekriterier træder i kraft, når der er flere ansøgere, end der er kapacitet til på den ønskede skole på det ønskede klassetrin:

  1. Ansøgere bosat i Frederiksberg Kommune har fortrinsret
  2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  3. Nærmereboende går forud for fjernereboende

  Skoleafdelingen kan dispensere fra de prioriterede optagekriterier i forbindelse med indskrivning og tildele en anden skole end distriktsskolen i følgende situationer:

  • Når der allerede er en aktiv sag i PPR om barnet og PPRs leder vurderer, at sagsforholdene betyder, at barnet har brug for en anden skole end distriktsskolen
  • Når der i familien er handicap, der ud fra en konkret vurdering giver anledning til dispensation

  Føl dette link og se kort over hvilket distrikt der er tilknyttet din adresse

  1. Klik på Linket herunder (Børn og unge (frederiksberg.dk)
  2. Klik på den sorte firkant ude i højre side.
  3. Vælg ’Børn og Unge’.  
  4. Klik ’Skoledistrikter 2022’ til, så de vises på det interaktive kort.
  5. Søg på din adresse ved at bruge søgefunktionen øverst.

   

  Reglerne om frit skolevalg efter folkeskolelovens § 36 stk. 3 gælder også for specialundervisningsområdet, såfremt forældrene har modtaget en afgørelse om visitation til en specialklasse eller specialskole. 

  Afgørelser om visitation til specialklasser og specialskoler træffes af skolevisitationsudvalget i Frederiksberg Kommune på baggrund af indstilling fra PPR eller barnets nuværende skole.

  Hvis forældrene ikke ønsker at benytte det specialundervisningstilbud, som Frederiksberg Kommune har henvist barnet til, har forældrene mulighed for at vælge et specialundervisningstilbud, som svarer til det tilbud, som Frederiksberg Kommune har henvist til.

  Forældrene kan ikke vælge et specialundervisningstilbud, som er mere vidtgående end det tilbud, som  Frederiksberg Kommune har henvist til. Forældrene vil godt kunne vælge et specialundervisningstilbud, som er mindre vidtgående. Det er en forudsætning, at der er plads på den ønskede skole, og at den ønskede skole har et tilbud, som er relevant for den pågældende elev.


  Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hvis barnet grundet handicap er bevilget befordring i forbindelse med visitationsafgørelsen, afholder Frederiksberg Kommune udgifter til befordring svarende til afstanden til den skole, som barnet er visiteret til. 


  Frit skolevalg er en mulighed, som forældrene selv kan afsøge og evt. vælge at benytte, såfremt de finder en skole, som er egnet og har plads til deres barn. Det er skolen selv, evt. i samarbejde med visitationsmyndigheden i den pågældende kommune, som skal vurdere, om barnet er i skolens målgruppe. Frederiksberg Kommune tilbyder ikke hjælpe til afsøgningen af alternative skoletilbud på specialundervisningsområdet. 

  Kontakt

  Skoleafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 0088

  Send sikker digital post til Skoleafdelingen