Gå til hovedindhold

Modersmålsundervisning

Det er nu tid til at tilmelde sig modersmålsundervisning i skoleåret 2024-2025, hvilket du gør via selvbetjeningsløsningen på denne side. Deadline for tilmelding er den 30. april.

Indhold

  Tilmeld modersmålsundervisning

  Flersprogede børn der bor i Frederiksberg kommune kan få modersmålsundervisning, hvis en af barnets forsørgere bor i Danmark og er statsborger i et andet nordisk land, EU-land, EØS-land, Grønland, Færøerne eller Lichtenstein. Der skal samtidig være elever nok til at danne et hold.

  Der er mulighed for brugerbetalt fritidsundervisning i modersmål, hvis man falder uden for den målgruppe, som Frederiksberg Kommune tilbyder modersmålsundervisning til. Dette forudsætter, at der er elever nok til at danne et hold.

  Målgruppe:

  Frederiksberg Kommune tilbyder modersmålsundervisning til: 

  1. Elever fra børnehaveklasse - 9. klasse, der bor på Frederiksberg og forsørges af en person, som bor i Danmark og er statsborger i et andet EU-land, EØS-land, Norge, Liechtenstein, Island, Grønland eller Færøerne Der kan tilbydes gratis undervisning i disse landes officielle sprog, hvis betingelserne for holddannelse er opfyldt. Modersmålsundervisning afholdes i henhold til Folkeskolelovens § 5, stk. 6 og reguleres af bekendtgørelse nr. 689 af 20/06/2014 om folkeskolens modersmålsundervisning.
  2. Elever fra børnehaveklasse - 9. klasse, der ikke er omfattet af bestemmelserne i punkt 1,men har et andet modersmål end dansk, tilbydes selvbetalt fritidsundervisning i modersmål, hvis betingelserne for holddannelse er opfyldt. Selvbetalt fritidsundervisning i modersmål afholdes i henhold til Folkeskolelovens § 3, stk. 6 samt § 50, stk. 1.

  Pris for selvbetalt fritidsundervisning i modersmål

  Pris for deltagelse i selvbetalt fritidsundervisning i modersmål er 7.565 kr. for hele skoleåret 2024-25. Såfremt du ønsker dit barn tilmeldt selvbetalt fritidsundervisning i modersmål, skal du sende en mail herom til skoleafdelingen@frederiksberg.dk. Beløbet opkræves før undervisningens begyndelse, såfremt det er muligt at oprette et hold.

  Holddannelse

  Der oprettes kun hold, hvis mindst 12 elever er tilmeldt det samme sprog, og eleverne går på tre klassetrin, der følger efter hinanden. F.eks. kan elever fra 3., 4. og 5. klassetrin undervises sammen.Der oprettes kun hold, hvis mindst 12 elever er tilmeldt det samme sprog. Er betingelserne for holddannelse ikke opfyldt, kan eleverne henvises til undervisning i blandt andre Københavns Kommune. Også i andre kommuner er det en forudsætning for at oprette holdet, at der tilmelder sig et tilstrækkeligt antal elever.

  Kontakt

  Skoleafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 0088

  Send sikker digital post til Skoleafdelingen