logo

Plejefamilie for børn og unge

Frederiksberg Kommune arbejder sammen med plejefamilier i hele landet.

Indhold

   

  Det er socialtilsynet, der godkender og fører tilsyn med professionelle pleje- og aflastningsfamilier. Frederiksberg Kommunes familieplejekonsulenter rekrutterer og matcher godkendte plejefamilier, så børn og unge, der har behov for det, kan vokse op i en plejefamilie eller få et tilbud om aflastning.

  Frederiksberg Kommune yder befordringsgodtgørelse til plejefamilier efter aftale med barnet/den unges rådgiver i Familieafdelingen.

  Der kan indberettes afholdte udgifter til befordring via kørselsindberetning (kræver MitID) her: [Kørselsindberetning - Plejefamilie]

   

  Siden er under opbygning.

   

  Hvis du vil vide mere om at være pleje- eller aflastningsfamilie for Frederiksberg Kommune, kan du kontakte Frederiksberg Kommunes familieplejekonsulenter.

  FamilieafdelingensFamilieplejekonsulenter@frederiksberg.dk                                                                        

  Telefon: 38 21 36 16

  Ønsker I at blive godkendt som professionel pleje- eller aflastningsfamilie skal I ansøge hos Socialtilsyn Syd. Det skyldes, at Frederiksberg kommune, som drifter Socialtilsyn Hovedstaden, ikke må føre tilsyn med sig selv.

  Læs mere hos Socialtilsyn Syd

  • Plejefamilie:
   En plejefamilie er en familie, som har et barn i fuldtidspleje. At være plejefamilie betyder, at du og din familie får muligheden for at gøre en forskel for et barn, som har brug for trygge og faste rammer. Ved at blive plejefamilie kan du og din familie give et barn muligheden for at være en del af jeres familieliv og være med til at skabe et stabilt miljø omkring barnets udvikling. Som plejefamilie modtager man et skattepligtigt vederlag, der fastsættes efter vurdering af barnets samlede situation og de krav der stilles til plejefamilien. Alle familietyper (enlige, par, familier med og uden egne børn mv) kan godkendes som plejefamilier, hvis socialtilsynet vurderer, at man kan tilbyde et barn/en ung de relevante omsorgsmæssige og fysiske rammer.
  • Aflastningsfamilie:
   Som aflastningsfamilie giver du og/eller din familie et barn muligheden for at være en del af dit/jeres familieliv og er med til at skabe et trygt og stabilt miljø omkring barnets udvikling. Det kan være forskelligt fra sag til sag, hvor meget aflastning et barn har brug for. Det typiske er cirka hver anden weekend og eventuelt 1-2 ugers ferie. Ønsker du og din familie at være aflastningsfamilie, skal I igennem den samme godkendelsesprocedure, som hvis I ville være fuldtidsplejefamilie.

  • Netværksplejefamilie:
   Børn og unge kan også anbringes i en netværksplejefamilie. Her lægges vægt på kendskabet og relationen mellem plejefamilien og barnet/den unge. Det kan for eksempel være tale om en anbringelse hos familiemedlemmer eller en anden familie/betydningsfuld voksen i netværket, som kender barnet/den unge. Som netværksplejefamilie modtager man ikke vederlag, men får dækket omkostninger til kost og logi ud fra en fast sats.

  Yderligere information

  Kontakt

  Familieafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Familieafdelingen

  Telefonisk henvendelse

  Mandag - torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Telefon: 38 21 36 16