Gå til hovedindhold

Erstatning eller godtgørelse ved fejl i børnesager

På denne side kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du mener, at du har ret til erstatning eller godtgørelse i forbindelse med fejl i din børnesag.

Indhold

  I juni 2021 modtog familier i 326 børnesager et undskyldningsbrev fra den tidligere borgmester, fordi der var konstateret alvorlige sagsbehandlingsfejl i sagerne. 

  Alle borgere har mulighed for at rejse krav om erstatning eller godtgørelse, men kravet skal være begrundet og dokumenteret, for at kommunen må udbetale erstatning.
  Selvom der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl i en sag, er det ikke ensbetydende med, at der må betales erstatning eller godtgørelse. 

  For at have ret til erstatning skal du blandt andet have haft nogle udgifter som en direkte konsekvens af sagsbehandlingsfejlen. Det kan for eksempel være udgifter til betaling af en psykolog mv. Men det kan også være tab af indtægt i form af tabt arbejdsfortjeneste. Du skal kunne begrunde og dokumentere udgifter og tab. 

  Godtgørelse kan bl.a. komme på tale, hvis kommunen er ansvarlig for, at et barn har været udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling, for eksempel ved ikke at reagere på en under-retning om overgreb. 

  De lovbestemte regler om erstatning og godtgørelse er ikke enkle. Der er en række tilbud, som tilbyder gratis juridisk hjælp til at få vurderet, om man har et krav mod kommunen, fx:

  Hvis du mener at have krav på erstatning eller godtgørelse fra kommunen, kan du kontakte den juridiske afdeling i kommunen.

  Hvis kommunen modtager et krav om erstatning eller godtgørelse fra en af familierne i de 326 børnesager, vil kommunen lade sin advokat undersøge kravet. Kommunen vil på baggrund af advokatens vurderinger og anbefalinger tage stilling til, hvordan sagen skal behandles. Du vil således høre fra kommunen, om du vil få udbetalt erstatning eller godtgørelse, eller om du er henvist til at anlægge sag ved domstolene.

  Sagsbehandlingsfejl medfører ikke nødvendigvis, at man kan få erstatning eller godtgørelse. Det er fordi, kommunen kun må betale erstatning eller godtgørelse, hvis en række krav er opfyldt.

  Ret til erstatning kræver nemlig, at den eller de alvorlige sagsbehandlingsfejl har medført et direkte økonomisk tab. Kravet om erstatning skal være konkretiseret, begrundet og dokumenteret. Det betyder, at der skal være dokumentation for betaling af udgifter, der har været nødvendige på grund af sagsbehandlingsfejlen. Det kan for eksempel være udgifter til psykolog, pædagogisk støtte eller misbrugsbehandling. Men det kan også være dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste, herunder dokumentation fra din læge. Godtgørelse kan blandt andet komme på tale, hvis kommunen er ansvarlig for, at et barn har været udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling, for eksempel ved ikke at reagere på en underretning om overgreb. 

  Hvis du vil vide mere om reglerne om erstatning eller godtgørelse kan du for eksempel kontakte et af de tilbud, der yder gratis juridisk rådgivning. Du kan læse mere om det i afsnittet ”Hvor kan du få hjælp?”.

  De fleste sager forældes på et tidspunkt, og det betyder, at krav om erstatning eller godtgørelse også kan blive forældet. Krav om erstatning eller godtgørelse forældes normalt efter 3 år og maksimalt efter 10 år. Børns krav om godtgørelse forældes dog ikke, hvis de har været udsat for overgreb, og kommunen har tilsidesat lovbestemte forpligtelser. 

  Hvis kommunen modtager et krav om erstatning eller godtgørelse fra en af de 326 familier, der modtog undskyldningsbrevet fra juni 2021, så vil kommunen straks sætte forældelsesfristen på pause, mens kommunens advokat undersøger sagen, og mens kommunen tager stilling til advokatens anbefalinger. 

  Hvis kravet om erstatning eller godtgørelse allerede er forældet, inden kommunen har modtaget krav om erstatning, må kommunen ikke betale, da forældelsen ikke kan ophæves, og der vil derfor ikke kunne betales erstatning eller godtgørelse.

  Du og din familie kan få gratis hjælp til at prøve at gennemføre jeres mulige krav om erstatning eller godtgørelse mod os som kommune, herunder hjælp til at konkretisere, begrunde og dokumentere kravet. Du kan få hjælp følgende steder:

  Du kan også kontakte en advokat eller undersøge, om du kan få fri proces ved byretten eller Civilstyrelsen. Du kan læse mere om fri proces på Danmarks Domstoles hjemmeside og Civilstyrelsens hjemmeside. Derudover kan du også kontakte dit eget forsikringsselskab og spørge, om der er retshjælpsdækning.

  Kommunen behandler alle borgeres krav om erstatning eller godtgørelse. 

  Hvis kommunen modtager et krav om erstatning eller godtgørelse fra en af de 326 familier, der modtog undskyldningsbrevet i juni 2021, vil kommunen lade sin advokat undersøge sagen. 
  I forbindelse med advokatens undersøgelse af sagen, vil advokaten blandt andet vurdere, om kravet om erstatning eller godtgørelse er tilstrækkeligt konkretiseret, begrundet og dokumenteret, eller om kravet er for uspecifikt eller må anses for bortfaldet, for eksempel på grund af forældelse. 

  Kommunen vil på baggrund af advokatens vurderinger og anbefalinger tage stilling til, hvordan sagen skal behandles eller løses i forhold til den familie, der har været udsat for alvorlige sagsbehandlingsfejl. Det kan for eksempel være, at der indgås et forlig, eller at sagen skal afgøres ved domstolene.

  Hvis du mener at have krav på erstatning fra kommunen, men ikke har modtaget undskyldnings-brevet i juni 2021, vil kravet om erstatning blive behandlet af kommunen på samme måde som i andre sager om erstatning eller godtgørelse. Den eneste forskel er, at sagen ikke automatisk sendes til vurdering hos kommunens advokat, men der kan for eksempel ske det, at kommunen beder om yderligere dokumentation, da der ikke på samme måde som i de 326 sager allerede er konstateret sagsbehandlingsfejl.

  Kontakt

  Børne- og Ungeområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Telefon: 3821 2121

  Send sikker digital post til Børne- og Ungeområdet

  Jura

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, stuen, værelse 0.003
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-15
  Fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 4236

  For borgere: Send sikker digital post til Jura

  For virksomheder: Send sikker digital post til Jura