Gå til hovedindhold

Åbent Tilbud for Mental Sundhed

Åbent Tilbud for Mental Sundhed henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 5-17 år, der oplever psykisk mistrivsel og har bopæl i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Der er mange former for psykisk mistrivsel, og det kan være svært at vide, om der er brug for at søge professionel hjælp. Forbigående mistrivsel kan være en almindelig og naturlig del af at være barn og ung. Men mistrivslen kan komme til at fylde for meget i hverdagen, så deltagelse i almindelige hverdagsaktiviteter bliver udfordrende.

  Der kan være tale om mistrivsel, hvis barnet eller den unge:

  • ofte føler sig nedtrykt, umotiveret eller ked af det
  • går med store bekymringer, der gør hverdagen svær
  • har fået et svært forhold til mad eller undgår at spise
  • har problemer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet

  Hvis du er i tvivl, om der er tale om psykisk mistrivsel, der bør behandles, kan du ringe og aftale tid til en samtale med en af vores psykologer. Psykologen kan hjælpe med at afklare, om behandling i Åbent Tilbud for Mental Sundhed er noget for barnet eller den unge. Psykologen kan også hjælpe med at guide videre til andre, mere relevante, tilbud. 

  Hvis du er fyldt 15 år kan du selv ringe til os, men du kan også få hjælp af dine forældre eller en anden voksen.

  Du har også mulighed for at kontakte os digitalt via dette link; Sikker post til Åbent Tilbud for Mental Sundhed. Husk at skrive barnet eller den unges navn og cpr.nr samt et telefonnummer, vi kan kontakte dig på. 

  Hvis barnet er under 15 år, og der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre give samtykke til at barnet modtager behandling i Åbent Tilbud for Mental Sundhed.  Barnet eller den unge skal have bopæl i Frederiksberg Kommune.

  Åbent Tilbud for Mental Sundhed følger Sundhedsstyrelsens faglige ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

  Kontakt Åbent Tilbud for Mental Sundhed

  Telefonisk, mandag-fredag mellem kl.8.30-14.00, på telefon 3821 1130

  På mail via sikker post her; Sikker post til Åbent Tilbud for Mental Sundhed

  Husk at skrive barnets eller den unges navn og cpr.nr. samt et telefonnummer, vi kan kontakte dig på.

  Åbent Tilbud for Mental Sundhed har aktuelt følgende indsatser:

  STIME: Forældrepiloterne

  •  5-10 år
  • Udfordringer med uro, impulsivitet eller opmærksomhed
  • Forældregrupper

  STIME: Når gentagne tanker og handlinger tager styringen

  • 0. klasse -17 år
  • Milde til moderate tegn på tvangstanker og/eller handlinger
  • Familievejledende samtaler

  STIME: Når svære følelser fører til selvskade

  • 13-17 år
  • Tanker om selvskade og har min. 1 gang udøvet selvskade
  • Individuelle samtaler med den unge og forældre

  STIME: Når tanker om krop og mad fylder for meget

  • 10-17 år
  • Overoptaget af krop og mad samt høj kroputilfredshed
  • Familiebaserede forløb  med den unge og forældre

  STIME: Når bekymring og tristhed fylder for meget

  • 13-17 år
  • Bekymringer, tristhed og angst
  • Individuelle samtaler med den unge og forældre

  NFPP

  •  6-10 år
  • Udfordringer med uro, impulsivitet eller opmærksomhed
  • Forældresamtaler

  Få styr på angsten

  • 6-12 år
  • Milde til moderate angstsymptomer
  • Forældreworkshop

  Cool Kids

  • 7-12 år
  • Milde til moderate angstsymptomer
  • Børne og forældregrupper

  Chilled

  • 13-17 år
  • Milde til moderate angstsymptomer
  • Unge og forældregrupper