Gå til hovedindhold
logo

Familiehuset Frederiksberg – et tilbud til gravide og småbørnsfamilier

Oplever du, at livet som gravid eller småbørnsfamilie (0-6 år) kan være udfordrende, så kan du få hjælp og vejledning i Familiehuset Frederiksberg.

Indhold

  I Familiehuset Frederiksberg har vi samlet de bedste kræfter og den bedste viden om de udfordringer, man kan støde på som gravid eller småbørnsfamilie. Her står sundhedsplejersker, psykologer, fysio-ergoterapeutterapeuter, logopæder (tale-høre), forebyggende familierådgivere og dagtilbudsrepræsentanter klar til at hjælpe dig på tværs af deres fagligheder.

  Hvis du ønsker at deltage i et af Familiehusets tilbud, skal du tale med din jordemoder eller sundhedsplejerske, som kan henvise dig. 

  Familiehusets tilbud

  Tilbuddet er for dig, der er gravid og synes det er svært at overskue det kommende forældreskab på grund af sociale eller psykiske udfordringer eller en svær familiesituation. Du kan starte i forløbet fra du er gravid i anden termin og frem til dit barn er 2-3 måneder. Et fuldt forløb er 12 gange og der er løbende tilmelding så du kan starte når det passer dig. I forløbet får du sammen med en gruppe af gravide hjælp til at håndtere udfordringerne, så du og eventuel din partner er klar til at tage godt i mod det nye barn.

  Hvis du som forælder oplever udfordringer med dit barn eller med familielivet, kan du aftale med din sundhedsplejerske at komme forbi babyklinikken, hvor et tværfagligt team med fx sundhedsplejerske, psykolog, fysio-ergoterapeut og forebyggende familierådgiver med udgangspunkt i din fortælling vil hjælpe dig videre med udfordringerne. Den sundhedsplejerske som du kender fra besøgene hos dig, vil også deltage i mødet.

  Hvis du sammen med din sundhedsplejerske vurderer, at dit barns motoriske udvikling skal tilses af en børnefysioterapeut, er der mulighed for at få en tid hos en fysioterapeut.

  I samarbejde med din sundhedsplejerske har du og din eventuelle partner mulighed for at blive inviteret til et fælles møde med dit barns nye vuggestue og din sundhedsplejerske. Til samtalen får I mulighed for at møde hinanden og få en snak om, hvad der fungerer godt hos jeres barn og familie og hvor det kan være svært, så vuggestuen bliver forberedt på at modtage jeres barn og jer som familie bedst muligt.

  Baggrund

  I 2022 fik Frederiksberg Kommune midler fra Socialstyrelsen til at oprette et familiehus. I perioden 2023-2026 vil familiehuset bidrage til at understøtte den tidlige og tværfaglige indsats for gravide og småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år i sårbare og udsatte positioner, som kan have brug for hjælp og støtte så tidligt som muligt i forhold til barnets alder og problemets udvikling. I efteråret 2023 er de første indsatser gået i gang. Udover de borgerrettede indsatser, er der etableret et tværfagligt forum, hvor fagpersoner kan få sparring.

  Socialstyrelsens pulje til etablering af familiehuse har til formål at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på spæd- og småbørnsområdet ved at gravide, børn og småbørnsforældre i sårbare og udsatte positioner opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet.

  Familiehuset er i dialog med civilsamfundsaktører på spæd- og småbørnsområdet om at styrke samarbejdet og har fokus på at brobygge til tilbud, vi vurderer kan være relevante som supplement til den støtte man kan modtage i kommunens øvrige tilbudsvifte.

  Familiehuset Frederiksberg skal bidrage med at udvikle effektive arbejdsgange som understøtter et styrket og systematisk tværprofessionelt samarbejde mellem sundhedsplejen, fællesrådgivningen/PPR, familieafdelingen, dagtilbud og familierne. 

   

  Kontakt

  Familiehuset Frederiksberg

  Peter Bangs Vej 26, 6. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 50 94 07 07