logo

Busserne på Frederiksberg

På Frederiksberg er der busser på alle større trafikveje, og der er et finmasket net med kollektiv trafik. Her kan du læse mere om de lokale Frederiksbergbusser og om kommunens tilfredshedsundersøgelse.

Indhold

  Frederiksbergbusserne har linjenumrene 71, 72 og 74. Alle tre linjer er ringlinjer, der starter og slutter på Smallegade ved Frederiksberg Rådhus. De tre ruter tager under en halv time, og der er faste stoppesteder på ruterne. De kører alle tre med halvtimesdrift kl. hel og kl. halv fra Smallegade. 

  Det er Movias almindelige kort- og billettyper, der giver adgang til busserne.

  De tre linjer kører både i hverdagen og i weekenden 365 dage om året i tidsrummene:

  • Klokken 9-19 på hverdage
  • Klokken 10-16 på lørdage
  • Klokken 10-16 på søn- og helligdage

  Køreplan for linje 71
  Køreplan for linje 72
  Køreplan for linje 74

  Frederiksberg Kommune gennemfører årligt en tilfredshedsundersøgelse i busserne, der kører i kommunen. Viden om brugernes tilfredshed er vigtig i forhold til at forbedre bussernes service og i forhold til at evaluere tidligere ændringer og forbedringer.

  Der er meget høj tilfredshed med busturen på Frederiksberg. 

  Der er meget høj tilfredshed med busturen på Frederiksberg

  Undersøgelsen i 2022 viste, at tilfredsheden med busturen alt i alt er høj. 92 % af passagerne er tilfredse med busturen, og heraf er 78 % "meget tilfredse".

  • Tilfredsheden er som de tidligere år højest blandt passagergruppen over 60 år. Dette kommer også til udtryk på tilfredsheden blandt passagerne på Frederiksbergbusserne, der er de mest tilfredse.
  • På de øvrige linjer er det også de lokale linjer 31 og 37, hvor der er den højeste tilfredshed.
  • På A-buslinjerne er det 1A, der har den største tilfredshed. Der har generelt været et mindre fald i tilfredsheden fra 2021 til 2022. 

  Der er generelt en høj tilfredshed med forholdene i busserne. 

  • I forhold til nogle af de øvrige parametre som trafikinformation i bussen, mulighed for en siddemulighed og chaufførens kørsel, er tilfredsheden på samme niveau som i 2021 og med en stigning i tilfredsheden med at få en siddeplads, hvor 9 ud af 10 er tilfredse. Det er positivt men kan hænge sammen med en periode med Corona, hvor der har været færre passagerer i busserne.
  • Den høje tilfredshed kommer også til udtryk i forhold til de mere ydre omstændigheder som antallet af afgange på buslinjen, den generelle rejsetid, afstand til nærmeste stoppested, antallet af stoppesteder samt information og venteforhold ved stoppestederne. 

  Yderligere information

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Trafik og Byrum

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø

  Telefonisk henvendelse

  Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag Kl. 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 42 92