logo

Anmeld midlertidig overnatning

Ønsker du at overnatte midlertidigt i en bygning, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, skal du anmelde det til byggemyndigheden.

Indhold

  Anmeld midlertidig overnatning

  Du kan anmelde overnatning i op til 7 sammenhængende døgn og i højst 50 døgn indenfor samme kalenderår, hvis bygningen lever op til de driftsmæssige bestemmelser i bygningsreglementets paragraf 152a

  Du skal anmelde midlertidig overnatning senest:

  • Hvis der overnatter færre end 150 personer, senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

  • Hvis der overnatter 150 personer eller flere, senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

  Vi orienterer beredskabet om din anmeldelse, fordi de skal vurdere, om der skal fortages brandsyn. De skal desuden vide besked i tilfælde af brand.

  Vær opmærksom på, at du som anmelder og den driftsansvarlige er ansvarlige for, at gældende regler overholdes.

  • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 2 med undervisningsafsnit til 150 personer eller flere, for eksempel skoler, fritidsordninger og undervisningsinstitutioner.

  • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 3 til 150 personer eller flere, for eksempel sportshaller eller andre forsamlingslokaler.

  • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 6 til 150 personer eller flere eller med flere end 10 sovepladser, for eksempel daginstitutioner.

  • I andre bygningsafsnit, når betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontor- og vedligeholdelsesplan.

  • I bygningsafsnit, hvor der allerede er givet byggetilladelse til midlertidig overnatning.

  Hvis overnatningen foregår andre steder, varer længere end 7 døgn eller afviger fra paragraf 152a, så skal du søge om byggetilladelse.

  • Bygningsreglementets kapitel 1.

  • Bygningsreglementets kapitel 5, kapitel 7 afsnit 7.3.11 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.

  • Bygningsreglementets kapitel 5, Bilag 11d Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning.

  • Bygningsreglementets kapitel 5, Bilag 13 (punkt 1.1.6) Udfærdigelse af planer i forhold til brand.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20