Gå til hovedindhold

Anmeld midlertidig overnatning

Vil du overnatte midlertidigt i en bygning, som ikke er godkendt til overnatning, skal du anmelde det.

Indhold

  Anmeld midlertidig overnatning

  Du kan anmelde overnatning i op til 7 sammenhængende døgn og i højst 50 døgn indenfor samme kalenderår, hvis bygningen lever op til de driftsmæssige bestemmelser i bygningsreglementets paragraf 152a.

  Du skal anmelde midlertidig overnatning senest:

  • Hvis der overnatter færre end 150 personer, senest 2 uger før første overnatningsdøgn.
  • Hvis der overnatter 150 personer eller flere, senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

  Vi orienterer beredskabet om din anmeldelse, fordi de skal vurdere, om der skal fortages brandsyn. De skal desuden vide besked i tilfælde af brand.

  Du som anmelder og den driftsansvarlige er ansvarlige for, at gældende regler overholdes.

  • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 2 med undervisningsafsnit til 150 personer eller flere, for eksempel skoler, fritidsordninger og undervisningsinstitutioner.
  • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 3 til 150 personer eller flere, for eksempel sportshaller eller andre forsamlingslokaler.
  • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 6 til 150 personer eller flere eller med flere end 10 sovepladser, for eksempel daginstitutioner.
  • I andre bygningsafsnit, når betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontor- og vedligeholdelsesplan.
  • I bygningsafsnit, hvor der allerede er givet byggetilladelse til midlertidig overnatning.

  Hvis overnatningen foregår andre steder, varer længere end 7 døgn eller afviger fra bygningsreglementets paragraf 152a, skal du søge byggetilladelse.

  Bygningsreglementet:

  • Kapitel 1.
  • Kapitel 5, kapitel 7 afsnit 7.3.11 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.
  • Kapitel 5, Bilag 11d Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning.
  • Kapitel 5, Bilag 13 (punkt 1.1.6) Udfærdigelse af planer i forhold til brand.

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme