Gå til hovedindhold

Anmeld midlertidigt bygge- eller anlægsarbejde

Læs om, hvad der skal anmeldes og hvornår.

Indhold

  Anmeld midlertidig aktivitet

  Vil du bygge eller anvende visse typer af maskiner og anlæg, skal du anmelde dit bygge- og anlægsarbejde senest 14 dage, før du går i gang.

  Følgende kræver anmeldelse:

  • Anlæg for behandling af forurenet jord.
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer.
  • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter.
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling eller lignende udendørs aktiviteter.
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.
  • Byggeri, der påvirker overfladevand eller grundvandsforholdene.
  • Byggeaffald og anvendelse af maskiner skal du desuden anmelde her. Vær opmærksom på farlige stoffer, for eksempel asbest, PCB og bly.

  Anmeldelsen skal redegøre for arbejdets varighed og for, hvad du har gjort for at undgå eller begrænse forurening og gener for borgerne. Desuden skal du anføre arbejdstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

  Du skal altid efterleve forskrift for begrænsning af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder.

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø