logo

Anmeld midlertidigt bygge- eller anlægsarbejde

Her kan du anmelde midlertidigt bygge- eller anlægsarbejde. Du kan finde information om, hvad der skal anmeldes og hvornår.

Indhold

  Anmeld midlertidig aktivitet

  Du skal anmelde disse midlertidige bygge- og anlægsarbejder 14 dage før påbegyndelse til Miljøenheden:

  • Anlæg for behandling af forurenet jord 
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer 
  • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling eller lignende udendørs aktiviteter
  • Støj- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Byggeri, der påvirker overfladevand eller grundvandsforholdene

  Hvis der fremkommer byggeaffald i forbindelse med byggeprojektet eller anvendelsen af maskinerne, skal dette også anmeldes til Frederiksberg Kommune. Du skal i den forbindelse være opmærksom på farlige stoffer såsom asbest, PCB, bly med videre.

  Du anmelder ved at bruge selvbetjeningsløsningen øverst på denne side.

  Anmeldelsen skal være skriftlig og sendes til Miljøenheden senest 14 dage før aktiviteten på stedet starter. Anmeldelsen skal redegøre for arbejdets varighed og de ting, som bygherren har gjort for at undgå eller begrænse forurening og gener for borgerne. Arbejdstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer skal også anføres. Kommunen har lavet en ”forskrift for støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde”. Betingelserne i forskriften skal altid overholdes. Herudover kan vi give påbud eller nedlægge forbud over for de anmeldte aktiviteter.

  Kontakt

  Miljø

  For borgere: Send sikker Digital Post til Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Miljø

   

  Telefonisk henvendelse

  Mandag - torsdag kl. 9-14
  Fredag kl. 9-13


  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 41 51