logo

Søg byggetilladelse

Søg byggetilladelse til din virksomheds byggeri, og kom til møde om sagsbehandling af altaner.

Indhold

  OBS! Alle bilag til ansøgningen skal indsendes i PDF-format.

  Søg byggetilladelse

  De fleste byggerier og anlæg kræver byggetilladelse. Det samme gør nogle renoveringer.

  Du skal søge byggetilladelse, hvis du ønsker at ændre på en ejendoms anvendelse.

  Som udgangspunkt skal den nye bolig opfylde bestemmelserne i det gældende bygningsreglement. Ved en ændret anvendelse vil det ofte være en udfordring at leve op til de gældende regler om opholdsarealer og parkeringspladser.

  Der kan desuden være en lokalplan for området eller en tinglyst servitut med bestemmelser, du også skal overholde.

  Du kan se kommunens målsætninger omkring boliger og boligtilvækst i kommuneplanen.

  Links

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20