logo

Udeservering

På denne side kan du ansøge om udeservering på offentligt areal på Frederiksberg.

Indhold

  Ansøgning om udeservering foretages via selvbetjeningen nedenfor.

  Når ansøgningen er modtaget, sender forvaltningen den til vurdering hos Københavns Politi, hvorfor der må påregnes forlænget sagsbehandlingstid. Frederiksberg Kommune bestræber sig på en hurtig sagsbehandling.

  Du har mulighed for at ansøge om at udvide din eksisterende udeservering i perioden 1. maj -30. september 2023. Læs nærmere om krav til dokumentation under ”Ansøg om udvidet udeserveringstilladelse” nedenfor.

  Ansøg om udeservering

  Sådan gør du

  1. Før du går i gang er det en god idé at orientere sig om udeservering i kommunens Regulativ for råden over vejareal og offentlige pladser (se link nedenfor). 
  2. Log ind på selvbetjeningen med NemID/MitID.
  3. Udfyld ansøgningen med alle relevante oplysninger om det ønskede udeserveringsareal.
  4. Vedhæft billeder af de møbler, du ønsker.
  5. Vedhæft en skitse/tegning/kort/billede af det udeserveringsareal, som du ønsker samt placering af møblerne på vejarealet inklusiv mål.

  Hvis du har udeservering på Frederiksberg, skal du passe på arealet, sørge for at renholde det og sikre sig, at de sidste gæster har forladt udeserveringen senest ved midnat.

  Hvis vi vurderer, at din ansøgning skal forelægges By- og Miljøudvalget, må der påregnes længere sagsbehandlingstid, og du vil blive orienteret om forventet tidspunkt for svar.

  De fleste steder er det gratis at have udeservering på Frederiksberg, men på nogle pladser skal du betale for det.

  Møblementet til udeservering skal holdes i kvalitetsbevidste materialer som for eksempel aluminium/stål med flet eller i hvidmalet træ. Eventuelle parasoller skal holdes i en lys ensartet farve eventuelt påført caféens/butikkens logo i afdæmpet udtryk.

  Hvis der overordnet set ændres i udeserveringen, som for eksempel kan være ændring af møblement eller opstilling af varer, så skal du sende en ny ansøgning med billede/skitse af den ønskede ændring.

  Da en udeserveringstilladelse er personlig, vil den ikke gælde for en eventuel ny indehaver. En ny indehaver skal derfor søge om tilladelse til udeservering på ny.

  Miljø- og Trafikudvalget har besluttet, at caféer og restauranter ekstraordinært kan søge om at udvide det eksisterende udeserveringsareal i perioden 1. maj - 30. september 2023.

  En ansøgning skal indeholde dokumentation for det areal - herunder m² - der ønskes benyttet til den udvidede udeservering.


  Som ved almindelig ansøgning om udeservering vil ansøgningen om udvidet udeservering bliver sendt til vurdering hos Københavns Politi, hvorfor der må påregnes forlænget sagsbehandlingstid. Frederiksberg Kommune bestræber sig på en hurtig sagsbehandling.

  Du skal sende din ansøgning med relevant dokumentation på mail til vpm@frederiksberg.dk 

  Yderligere information

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø

   

  Telefonisk henvendelse
  Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 9-13


  Personlig henvendelse
  Kun efter forudgående aftale

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 42 20