Gå til hovedindhold

Guide til restauranter og caféer

Blive klogere på, hvad du skal forholde dig til, hvis du vil starte virksomhed, hvor du tilbereder, sælger eller serverer mad eller drikke.

Indhold

  Læs vores guide til nye fødevarevirksomheder og tag gerne en dialog med os. Vi kan tilbyde dig et vejledende møde, som kan give dig overblik over regler og krav, som kan få betydning for din virksomheds succes.

  • Undersøg om der må være fødevarevirksomhed i lokalet:
   • Hvis der er fødevarevirksomhed i lokalet i forvejen: Tjek byggesagsarkivet om der er givet tilladelse til fødevarevirksomhed og det, som du vil bruge lokalet til.
   • Hvis der ikke er fødevarevirksomhed i forvejen: Tjek om der gælder en lokalplan for området, se afsnittet om anvendelse. Hvis ikke, så tjek kommuneplanen, se særligt side 9 om erhverv. Du skal sikre dig, at der er mulighed for at etablere ”publikumsorienteret serviceerhverv”, og at lokalet ligger i et område til ”blandede byfunktioner”.
  • Hvis lokalet skifter anvendelse, skal du søge tilladelse, for eksempel hvis lokalet ikke i forvejen er godkendt til fødevarevirksomhed af samme slags, som den virksomhed, du vil drive.
  • Undersøg om lokaleindretningen lever op til gældende krav og er egnet til den type virksomhed, du vil drive. Hvis du ændrer på lokaleindretningen, for eksempel skifter anvendelse, forandrer produktionen eller laver væsentlige ombygninger, skal lokaleindretningen opfylde bygningsreglementet.
  • Vil du ombygge, skal du søge byggetilladelse, Med ansøgningen skal du sende tegningsmateriale samt fuldmagt fra ejeren af bygning, grund og lokale. 
  • Læs om fredede og bevaringsværdige bygninger.
  • Vil du producere eller tilberede mad eller drikke, er der krav til blandt andet ventilation, støjforhold og afløbsforhold. Det gælder uanset om det er koldt eller varmt køkken eller modtagekøkken.
  • Du er omfattet af Forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer i Frederiksberg  Kommune, hvis din virksomhed er:
   • Restaurant, café, kaffebar, ølbar, vinbar, takeaway, pizzeria eller lignende virksomhed, som sælger mad eller drikke.
   • Smørrebrødsforretning, bager, konditori eller lignende virksomhed, som serverer mad eller drikke. 
  • Du skal sikre, at lokale og installationer overholder lydkrav i bygningsreglementet og i forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer.
  • Diverse maskiner til madfremstilling, køleskabe, køleranlæg, musikanlæg med mere skal være monteret med svingningsdæmpere, så det begrænser støj og vibrationsudbredelse til andre boliger.
  • Du skal som udgangspunkt etablere lydsluse på indgangspartier.
  • Med mindre du etablerer ”spiserestaurant med baggrundsmusik og lignende”, hvor der gælder mere lempelige bestemmelser, skal du få udarbejdet en støjmålerapport af et akkrediteret eller certificeret støjlaboratorium. Rapporten skal dokumentere ”Støjdæmpningen i etageadskillelse, mure og bygningskonstruktioner” imellem restaurationen og de mest støjbelastede beboelser. Den kan give et billede af, om lokalet er egnet til den form for virksomhed, som du vil etablere, eller om omkostningerne til lydisolering bliver for store.
  • Vil du have musikanlæg, skal du desuden få udarbejdet plomberingserklæring som dokumenterer, at musikanlægget er indreguleret og plomberet og støjniveauet fastsat i støjmålerapporten ikke overskrides.
  • Vi anbefaler, at du søger professionel rådgivning fra for eksempel en akustiker eller kyndig ingeniør. Det er også en god idé at afklare, hvad det vil koste at opfylde kravene til støjforanstaltninger. Gør det rigtigt fra starten, så du ikke bagefter risikerer at skulle igennem klagesag, dyrt udbedringsarbejde eller et forbud mod drift.
  • Hvis driften medfører fedtaflejringer i afløbet, kan det være nødvendigt med en fedtudskiller. Hvis ikke, der i forvejen er en velfungerende fedtudskiller med tilstrækkelig kapacitet, skal du påregne at installere en. Husk at oplyse i din ansøgning om anvendelsesændring eller byggearbejde, hvilken slags mad eller drikke du vil lave.
  • Du skal opfylde kravene i forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer.
  • Vil du installere ny ventilation eller ombygge eksisterende, skal du søge tilladelse. Det er en god idé, at du sikrer dig, at det er muligt at etablere det nødvendige ventilationsanlæg, og du danner dig et overblik over omkostningerne. Når du etablerer ventilation skal du sikre, at samlinger og installationsgennembrud til andre lejemål er tætte, fri for revner og lignende.
  • Hvis der bliver ændringer udenpå ejendommen eller i ovenliggende etager, skal du indhente tilladelse fra ejendommens ejer.
  • Vil du ændre på facaden skal du søge tilladelse, for eksempel hvis du vil sætte skilt op, belysning eller markiser. Reklamer på bygninger tillades som udgangspunkt ikke.
  • Undersøg, om der gælder en lokalplan for området, og om her er regler for skiltning og facader. 
  • Læs skilte- og facademanualen.

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme