Gå til hovedindhold
logo

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en kommunal rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens skoler og dagtilbud samt forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge fra 0-17 år.

Indhold

  PPR tilbyder

  Dialogmødet er det første møde mellem forældre, skole/dagtilbud og PPR. 

  Samtalen til mødet tager udgangspunkt i et mødeoplæg, hvor det er beskrevet, hvilke udfordringer barnet/den unge er i. På mødet udarbejdes en samarbejdsaftale, som skal understøtte, at barnet/den unge kommer i bedre læring, trivsel og/eller udvikling.

  Pædagogisk personale, ledelse og forældre til børn og unge i dagtilbud og skole kan kontakte PPR for at høre mere om tilbuddet. 

  Børneterapi er træning og/eller behandling til børn og unge på Frederiksberg som har svære eller varige funktionsnedsættelser eller behov for midlertidig genoptræning. Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har mange års erfaring med behandling og træning af børn.

  Familieafdelingen, Sundhedscentret og egen læge kan henvise til børneterapi.

  I Fællesrådgivningens åbne anonyme rådgivning kan du få hjælp, hvis du oplever problemer med dit barn, eller hvis du som ung har brug for at snakke med en professionel voksen.

  Læs mere om den åbne rådgivning og find kontaktinformation

   

  Behandlingsforløb til 3-17 årige i psykisk mistrivsel

  'Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ (STIME) er et tilbud, der søger at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Frederiksberg Kommune tilbyder forløb til familier med børn og unge i alderen 3-17 år, der har udfordringer med relation til ét af STIMEs fire spor. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt.

  De fire spor er:

  1. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (3-10 år)
   Forældrepiloterne - uddannelsesforløb udviklet til forældre
  2. Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år)
  3. Når bekymring eller tristhed fylder for meget (6-17 år)
  4. Når svære følelser fører til selvskade (13-17 år)

  Læs mere ved at klikke på ind på et af ovenstående spor. Hvis du eller din familie ønsker at få hjælp til et af de fire spor, skal du kontakte psykologen tilknyttet dit barns skole/dagtilbud (kontaktoplysninger findes på Aula) eller skrive til Fællesrådgivningen/PPR via sikker mail, hvor du beskriver de vanskeligheder, I ønsker hjælp til. Husk at skrive barnets navn og cpr.nr. og et telefonnummer, vi kan kontakte jer på. Link til sikker mail står nederst på siden her. 

  Læs mere på STIMEs hjemmeside

   

  Frederiksberg Børneterapi

  Et fysio- og ergoterapeutisk trænings- og behandlingstilbud til børn og unge på Frederiksberg med svære og/eller varige funktionsnedsættelser, med behov for midlertidig genoptræning eller med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

   

  Hvem henviser

  Børn og unge i Børneterapien er enten henvist til træning og/eller behandling af egen læge til det der hedder vedlagsfri fysioterapi, fra deres sagsbehandler i kommunens Familieafdeling eller til genoptræning fra hospitalet.

   

  Henvisning fra egen læge til vederlagsfri fysioterapi

  De alment praktiserende læger kan henvise børn/unge til den vederlagsfri fysioterapi, hvorefter forældre selv kan vælge enten en privatpraktiserende fysioterapeut eller Frederiksberg Børneterapi.

  Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilstanden skal være varig, og diagnosen skal fremgå af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste og fysioterapien skal have til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser.

   

  Henvisning fra sagsbehandler til træning og/eller behandling

  Familieafdelingens sagsbehandlere kan henvise et barn/en ung til et undersøgelses- og/eller behandlingstilbud efter servicelovens §5.3, §11.7, §44 eller §86.2.

   

  Henvisning til genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse

  Genoptræningsplaner gives til børn i forbindelse med hospitalsindlæggelse eller ambulant konsultation, hvor der er et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Genoptræning defineres som en målrettet og tidsafgrænset proces, der sigter mod at barnet opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, eller bedst mulig funktionsevne. Genoptræningsplanerne modtages af Frederiksberg Sundhedscenter Ambulant Genoptræning (FSC), som når det drejer sig om børn og unge på Frederiksberg, sender den til Frederiksberg Børneterapi.

   

  Hvem er i Børneterapien

  I Børneterapien er ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har mange års erfaring med behandling og træning af børn. Terapeuterne arbejder ud fra standardiseret test og måleredskaber, kliniske retningslinjer, og faglige anbefalinger. Både fysio- og ergoterapeuter en ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)/Fællesrådgivningen for Børn og Unge, hvor de også løser konsultative opgaver for de fagprofessionelle i dagtilbud og på skoler, samt familier med børn i kommunes dagtilbud og eller skoler.

   

  Hvor ligger Børneterapien

  Børneterapien har lokaler i Lindehaven på Betty Nansens Alle 16-22, 2000 Frederiksberg.