Gå til hovedindhold

Vejarbejder og vejlukninger

På denne side kan du følge med i, hvor i byen vi udfører eller planlægger vejarbejder eller vejlukninger.

Indhold

  Tilmeld eller afmeld dig for at modtage besked på SMS eller e-mail om større kommunale vejarbejder og vejlukninger med mere, der påvirker trafikken i området omkring din vej 

  OBS: Vi sender automatisk til kendte mobilnumre tilknyttet en adresse i det berørte område, med mindre du har afmeldt dig. Hvis du har hemmeligt nummer, taletidskort eller lignende vil du kun modtage SMS, hvis du aktivt har tilmeldt dig forinden.

  Under links kan du finde ofte stillede spørgsmål og svar om SMS-servicen. Via linkboksen i bunden af siden kan du også finde et kort over nuværende og kommende gravearbejder.

  Nedenfor finder du en liste over kommende arrangementer, som medfører vejlukninger. Der tages forbehold for ændringer.

  Eventuelle busomlægninger i forbindelse med arrangementer kan ses på dinoffentligetransport.dk


  Den 16. august 2024
  afholdes der Høstfest på Frederiksberg Allé. 

  Frederiksberg Allé vil derfor være lukket mellem Allégade og Madvigs Allé 

  Arrangørs hjemmeside: Copenhagen Cooking


  Den 17. august 2024 afholdes Copenhagen Pride med start fra Frederiksberg Rådhus.

  Følgende veje vil være lukket i tidsrummet 7.00-18.00 (13.00-18.00)

  • Smallegade
  • Allégade
  • Frederiksberg Allé

  Arrangørs hjemmeside: Copenhagen Pride


  Den 15. september 2024 afholdes der Copenhagen Half Marathon

  Følgende veje lukkes på løbsdagen:

  • Frederiksberg Allé (fra Vesterbrogade til Pile Allé) 
  • Allégade (fra Frederiksberg Allé til Smallegade)
  • Smallegade
  • Nordre Fasanvej (fra Smallegade til Bispeengbuen)

  Arrangørs hjemmeside: CPH Half

   

  Tidsrum: 11. september 2023 – 1. august 2024
  Type: Klimaprojekt
  Sted: Betty Nansens Allé
  Betydning: Vejen er åben for bilkørsel i hele perioden. Ved anlægsarbejdet vil der være et spor åbent med prioriteret kørsel.
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Tidsrum: 1-2. juli 2024 fjernelse af eksisterende asfalt ved fræsning; 1-5. juli 2024 udlægning af ny asfalt, den 2-5. juli 2024 retablering af afmærkning.
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på vejen.
  Sted: mellem Hollændervej og Hortensiavej
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets gennemførelse. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egne matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 16. august 2023 til medio 2026
  Type: Nyt plejecenter på Emil Chr. Hansens Vej
  Sted: Emil Chr. Hansens Vej
  Betydning: En del af Emil Chr. Hansens Vej lukkes for gennemkørende trafik på strækningen fra Stæhr Johansens Vej til La Cours Vej. Cyklister og gående kan stadig benytte vejen.
  Kontakt ved spørgsmål: Kontakt Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Læs mere om projektet med Ny Søndervang under byudviklingsprojekter

  Tidsrum: 14. august 2023 - juli 2025
  Type: Midlertidig flytning af busstoppested
  Sted: Fra Emil Chr. Hansens Vej til Nyelandsvej ved rundkørslen
  Betydning: I stedet for at køre ad Stæhr Johansens Vej og Emil Christian Hansens Vej vil bussen køre ad Nordre Fasanvej og Nyelandsvej. For fortsat at kunne betjene beboerne på Søndervang Plejehjem og deres besøgende flyttes stoppestedet til Nyelandsvej lige inden rundkørslen
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboks eller på telefon 3821 4292

  Tidsrum: 9. juni 2024 – 5. november 2024
  Type: Byggeplads, renovering af Rialtobygningen
  Sted: Falkoner Allé 1-3, strækningen mellem krydset Howitzvej og krydset Smallegade
  Betydning: Der vil være åbent for kørsel i begge retninger. I nordgående retning mod Nørrebro vil der være spærret for højresving mod Grundtvigsvej, samt venstresving mod Howitzvej. Cyklister og gående kan stadig passere, men skal følge anvisningerne på stedet. Fodgængerovergangen på tværs af Falkoner Allé mellem nr. 3 og 8 er inddraget og kan derfor ikke benyttes. Følg anvisningen på stedet. 
  Kontakt ved spørgsmål:
  Bygherrerådgiver: Thomas Kaarøe på tlf. 21492590, tk@bslas.dk
  Projektchef NREP: Valdemar Liesk Hansen på tlf. 61 70 90 21, vaha@nrep.com
  eller Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 29. august - 2. september 2024 
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på vejen.
  Sted: Kørebanen
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets gennemførelse. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egne matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: den 21. maj til den 21. juli 2024
  Type: Nedlæggelse af nye elkabler
  Sted: Godthåbsvej fra nr. 94 til nr. 144 i fortovet
  Betydning: Gravearbejdet i fortovet
  Kontakt ved spørgsmål: Nordkysten tlf. 4830 0065

  Tidsrum: 17. august 2024 fjernelse af eksisterende asfalt ved fræsning; 24. - 25. august 2024 udlægning af ny asfalt, den 31. august 2024 retablering af afmærkning.
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på vejen.
  Sted: mellem Gammel Kongevej og Danasvej
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets gennemførelse. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egne matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 9. november 2023 – 30. juni 2024
  Type: Renovering af vinduer og tag
  Sted: Hostrups Have 52-62
  Betydning: Vejen er åben for bilkørsel i hele perioden. Når stillads er opsat med ladetårn vil der stadig være åben for bilkørsel.
  Kontakt ved spørgsmål: Hovedentreprenør Byens, Jan Sømme, js@byens.as eller Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 3821 4220 i telefontiden.

  Tidsrum: 26. - 28. august 2024 
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på vejen.
  Sted: Kilevej mellem Nordre Fasanvej og Kilevej nr. 8
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets gennemførelse. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egne matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 4. juli 2024 fjernelse af eksisterende bump ved fræsning, 5. juli 2024 opbygning af nyt bump, 8. juli 2024 retablering af vejafmærkning.
  Type: Asfaltarbejde 
  Sted: Kronprinsesse Sofies Vej 12
  Betydning: Vejen vil være afspærret under arbejdets udførelse. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 17 april - 1. august 2024
  Type: Klimaprojekt
  Sted: L.I. Brandes Alle mellem nr. 9-11 og 10-12.
  Betydning: Vejen spærret for gennemkørsel.
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen 

  Tidsrum: 23. juni 2024 fjernelse af eksisterende asfalt ved fræsning; 7. juli 2024 udlægning af ny asfalt, den 13. juli 2024 retablering af afmærkning.
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på vejen og parkeringspladser.
  Sted: Kryds ved Finsensvej
  Betydning: Krydset vil være afspærret under arbejdets udførsel. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 5. august 2024 – 31. oktober 2025
  Type: Klimatilpasning
  Sted: Peter Bangs Vej, kommunegrænsen til Dalgas Boulevard
  Betydning: Vejen er foreløbig åben for alle trafikanter i begge retninger. I foråret 2025 vil vejen ensrettes i en periode på ca. 6 måneder. Vejarbejdet udføres i etaper, og første etape fra ca. august 2024 til oktober 2024 vil foregå på den sydlige side af vejen mellem kommunegrænsen og Sønderjyllands Allé.
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: februar 2021 – ultimo 2024
  Type: Etablering af parkeringskælder og byrum
  Sted: Parkeringsarealet bag rådhuset
  Betydning: Der vil være begrænset parkering i området i anlægsperioden. Trafikken vil blive omlagt fra Frederiksberg Bredegade.
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Læs mere om projektet på www.frederiksberg.dk/byudvikling

  Tidsrum: 8.-9. august 2024
  Type: Der lægges asfalt på kørebanen og parkeringspladser.
  Sted: Kørebanen og parkeringspladser
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets udførsel. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egen matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 10. juli 2024 fjernelse af eksisterende asfalt ved fræsning, 11. juli 2024 udlægning af ny asfalt, 12. juli 2024  retablering af afmærkning.
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på cykelstien.
  Sted: Cykelsti mellem Bülowsvej og Den Grønne Sti
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets udførsel. Der kan således ikke parkeres på strækningen. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 10. juli 2024 fjernelse af eksisterende asfalt ved fræsning, 11. juli 2024 udlægning af ny asfalt, den 12. juli 2024  retablering af afmærkning.
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på cykelstien.
  Sted: Cykelsti mellem kommunegrænsen og Worsaaesvej
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets gennemførelse. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egen matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum:  18. august 2024 fjernelse af eksisterende asfalt ved fræsning; 24. august 2024 udlægning af ny asfalt, 25. august 2024 retablering af afmærkning.
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på vejen og parkeringspladser.
  Sted: mellem Nordens Plads og Skellet, retning mod Roskilde
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets udførsel. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egen matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 1. juli – 9. august 2024.
  Type: Udvidelse af midterrabat.
  Sted: mellem Peter Bangs Vej og Hvidovrevej/Damhustorvet
  Betydning: Kun ét kørespor i begge retninger. Hastigheden nedsat til 40 km/t i begge retninger. Der kan forventes køkørsel. 
  Kontakt Spørgsmål vedr. projektet kan rettes til Københavns Kommune vejgenopretning@kk.dk samt Københavns Kommunes hjemmeside: Vejgenopretning i København | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

  Tidsrum: 12. august – 29. november 2024.
  Type: Genopretning af cykelstier og fortove samt busstoppesteder nær Damhustorvet.
  Sted: mellem Peter Bangs Vej og Hvidovrevej/Damhustorvet.
  Betydning: Periodevis korte strækninger med kun ét spor. Hastigheden nedsat til 40 km/t forbi arbejdsstedet.
  Kontakt Spørgsmål vedr. projektet kan rettes til Københavns Kommune vejgenopretning@kk.dk samt Københavns Kommunes hjemmeside: Vejgenopretning i København | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

  Tidsrum: 26. - 30. august 2024 
  Type: Affræsning af gammel belægning og lægning af ny asfaltbelægning på vejen og parkeringspladser.
  Sted: Kørebanen
  Betydning: Alle biler skal fjernes fra kørebanen og parkeringspladserne, som vil være afspærret under arbejdets udførsel. Der kan således ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen før arbejdernes udførelse skal ud fra egen matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 11. juni – 13. august 2024
  Type: Fortovsrenovering
  Sted: nr. 31 – 45A
  Betydning: Fortovet er delvis spærret, mens der arbejdes. Der vil være færre parkeringspladser langs strækningen.
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Tidsrum: 23. marts 2024 - 31. juli 2024
  Type: Udvidelse af byggepladsen
  Sted: Vodroffsvej 2
  Betydning: udkørslen til Gammel Kongevej er spærret
  Kontakt: NCC klimaprojekt, HOFOR Byggeleder Aviaja Mandrup, telefon 2516 3322

  Tidsrum: 15. - 17. juli 2024 
  Type: Rensning af fuger mellem fliserne.
  Sted: Kørebanen
  Betydning: Der kan ikke parkeres på strækningen. Hvis du på dagen for arbejdernes udførelse skal ud fra egen matrikel med din bil, kontakt da entreprenøren på stedet for en løsning. 
  Kontakt ved spørgsmål: Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Yderligere information

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  Trafik og Byrum - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4292

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø