Gå til hovedindhold
logo

Vejarbejder og vejlukninger

På denne side kan du følge med i, hvor i byen vi udfører eller planlægger vejarbejder eller vejlukninger.

Indhold

  Tilmeld eller afmeld dig for at modtage besked på SMS eller e-mail om større kommunale vejarbejder og vejlukninger med mere, der påvirker trafikken i området omkring din vej 

  OBS: Vi sender automatisk til kendte mobilnumre tilknyttet en adresse i det berørte område, med mindre du har afmeldt dig. Hvis du har hemmeligt nummer, taletidskort eller lignende vil du kun modtage SMS, hvis du aktivt har tilmeldt dig forinden.

  Under links kan du finde ofte stillede spørgsmål og svar om SMS-servicen. Via linkboksen i bunden af siden kan du også finde et kort over nuværende og kommende gravearbejder.

  Nedenfor finder du en liste over kommende arrangementer, som medfører vejlukninger. Der tages forbehold for ændringer.

  Eventuelle busomlægninger i forbindelse med arrangementer kan ses på dinoffentligetransport.dk

  Der i ikke flere større arrangementer planlagt i 2023.

  Tidsrum: 11. september 2023 – 31. marts 2024
  Type: Klimaprojekt
  Sted: Betty Nansens Allé
  Betydning: Vejen er åben for bilkørsel i hele perioden. Ved anlægsarbejdet vil der være et spor åbent med prioriteret kørsel.
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Tidsrum: 1. oktober – 31. december 2023
  Type: Renovering af vandledning
  Sted: Bülowsvej 40-50
  Betydning: Bülowsvej vil være ensrettet i hele perioden. Det vil være muligt at køre ud på Åboulevard fra Bülowsvej.
  Kontakt: Frederiksberg Forsyning telefon 38 18 50 00

  Læs mere om projektet på www.frederiksberg.dk/byudvikling

  Tidsrum: 16. august 2023 til medio 2026
  Type: Nyt plejecenter på Emil Chr. Hansens Vej
  Sted: Emil Chr. Hansens Vej
  Betydning: En del af Emil Chr. Hansens Vej lukkes for gennemkørende trafik på strækningen fra Stæhr Johansens Vej til La Cours Vej. Cyklister og gående kan stadig benytte vejen.
  Kontakt ved spørgsmål: Kontakt Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Læs mere om projektet med Ny Søndervang under byudviklingsprojekter

  Tidsrum: 14. august 2023 - juli 2025
  Type: Midlertidig flytning af busstoppested
  Sted: Fra Emil Chr. Hansens Vej til Nyelandsvej ved rundkørslen
  Betydning: I stedet for at køre ad Stæhr Johansens Vej og Emil Christian Hansens Vej vil bussen køre ad Nordre Fasanvej og Nyelandsvej. For fortsat at kunne betjene beboerne på Søndervang Plejehjem og deres besøgende flyttes stoppestedet til Nyelandsvej lige inden rundkørslen
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboks eller på telefon 3821 4292

  Tidsrum: 21. august – februar 2024 
  Type: Klimatilpasningsprojekt for Hollændervej og Edisonsvej samt pladsprojekt ved Ny Hollændervej Skole 
  Sted: Hollændervej, fra Amicisvej til Edisonsvej og på Edisonsvej imellem Hollændervej og Hortensiavej
  Betydning: Arbejdet udføres i flere etaper. Der kan ikke parkeres på de etaper hvorpå der arbejdes. Hollændervej Lukkes permanent for biltrafik til og fra Amicisvej og Edisonsvej vil i en periode være spærret for gennemkørsel . Hold øje med skiltningen i området.
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Tidsrum: 9. november 2023 – 30. juni 2024
  Type: Renovering af vinduer og tag
  Sted: Hostrups Have 52-62
  Betydning: Vejen er åben for bilkørsel i hele perioden. Når stillads er opsat med ladetårn vil der stadig være åben for bilkørsel.
  Kontakt ved spørgsmål: Hovedentreprenør Byens, Jan Sømme, js@byens.as eller Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 3821 4220 i telefontiden.

  Tidsrum: den 3. juli til den 15. december 2023
  Type: Levering og montage af betonelementer
  Sted: Kong Georgs Vej 57-61
  Betydning: Vejen vil være lukket mellem Kong Georgs Vej 57-61. Der vil være øget lastbiltrafik i forbindelse med kørsel til og fra anlægget.
  Kontakt: Entreprenør Skagen Construction Consulting ApS på kgvscc@outlook.dk 

  Tidsrum: februar 2021 – ultimo 2024
  Type: Etablering af parkeringskælder og byrum
  Sted: Parkeringsarealet bag rådhuset
  Betydning: Der vil være begrænset parkering i området i anlægsperioden. Trafikken vil blive omlagt fra Frederiksberg Bredegade.
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Læs mere om projektet på www.frederiksberg.dk/byudvikling

  Tidsrum: 14. august – 24. januar 2024
  Type: Etablering af cykelstier og fortov
  Sted: Platanvej
  Betydning: Trafikken er ensrettet i nordgående retning, fra Vesterbrogade mod Frederiksberg Allé. Der vil være begrænset parkering i området i anlægsperioden. Busomlægninger kan ses på dinoffentligetransport.dk
  Kontakt ved spørgsmål: Trafik og Byrum via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 92 i telefontiden.

  Tidsrum: 21. november 2023 – 31. januar 2025
  Type: Byggeplads, renovering af Hotel Avenue
  Sted: Åboulevard 29, strækningen mellem krydset H.C. Ørsteds Vej og krydset Worsaaesvej
  Betydning: Det inderste spor vil være spærret, der vil være to vejbaner åbne på strækningen. Cyklister og gående kan stadig passere, men skal følge anvisningerne på stedet. 
  Kontakt ved spørgsmål: GEORG BERG A/S på mp@gbas.dk eller Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor eller på telefon 38 21 42 20 i telefontiden.

  Yderligere information

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 9-13


  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 42 20

  Vej, Park og Miljø – Trafik og Byrum

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø

  Telefonisk henvendelse

  Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag Kl. 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 42 92