Gå til hovedindhold

Demens

Her finder du hjælp til demens i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Bliver et menneske ramt af demens, er det vigtigt, at både personen med demens og dennes pårørende får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Der er heldigvis mange tilbud, både hjælp til udredning, aktivitetstilbud og pleje/omsorg, der kan foregå både kommunalt, regionalt og i privat regi. Demens er ikke en naturlig følge af alderdom, men en samlet betegnelse for en række sygdomme, der angriber hjernen. Uanset alder er det vigtigt at sætte alt ind for at forhale sygdomsforløbet.

  Rammes du af en kognitiv funktionsnedsættelse, er det vigtigt at blive udredt, så du kan modtage den rette behandling. Du skal have en henvisning fra egen læge eller et hospital i hovedstadsregionen. Læs om demensudredning.

  Hvis du er under 65, så læs mere demensudredning

  Det kan være svært at overskue hvilke tilbud, der er tilgængelige, hvem man skal henvende sig til og hvordan. I nedenstående kan du læse om Frederiksberg Kommunes tilbud til borgere med demens og deres pårørende, og hvordan du kan få hjælp til at søge disse tilbud. 

  Hukommelsesklinikken eller din egen læge kan sende en henvisning til hjemmeplejens demenskoordinatorer. De kan rådgive og vejlede om de kommunale tilbud – her i blandt støtte til at søge aktivitetscenter eller plejebolig, videreformidle kontakt til visitationen når der skal søges om hjemmepleje, hjælpe med at igangsætte hjemmesygepleje til medicindosering samt hjælpe med at søge aflastning.

  Derudover er du altid, også uden henvisning, velkommen til at kontakte Frederiksberg Sundhedscenter, hvor demenskonsulenterne har en række tilbud, som kan være en hjælp til at håndtere hverdagen med demenssygdom:

  • Pårørendegrupper for henholdsvis ægtefæller, ægtepar og voksne børn
  • Juridisk rådgivning
  • Psykologfaglig rådgivning
  • Ferierejse for borgere med demens/hukommelsessvækkelse og deres pårørende

  Som pårørende til en person med demens kan du i pårørendegruppen få viden om demenssygdommene, hvilken betydning det har for adfærd, følelsesliv, socialt liv samt for evnen til at tage vare på sig selv. Du vil samtidig få mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre pårørende til personer med demens.

  Læs mere om Sundhedscentrets tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.

  Her finder du også en liste over andre tilbud på demensområdet, der udbydes i ikke-kommunalt regi. 
  Alle tilbud kan søges gennem Visitation & Hjælpemidler, se boksen nedenfor for kontaktoplysninger.

   

  Roskildevej 56 A
  2000 Frederiksberg
  Leder Christina Riis Dunbar
  Telefon: 28 98 52 75
  Åbningstider:
  Hverdage 9.30-15.30
  Det forventes af du selv klarer transporten

  Stedet er et specialiseret tilbud målrettet yngre mennesker under 70 år med en demenssygdom i tidlig til moderat fase, som ønsker at leve et liv, som så vidt muligt er i tråd med det, de kender fra før deres diagnose.

  Formålet med tilbuddet er, at bidrage til at forhale borgerens sygdomsforløb gennem tidlig opsporing, forebyggelse og målrettet træning samt yde støtte til pårørende.

  Stedet tilbyder fysisk og kognitiv træning, mindfulness samt musiske- og kulturelle aktiviteter. Stedet bruger desuden udelivet og naturen som et vigtigt element for at stimulere sanserne og bidrage til velvære. Alle medarbejdere i Stedet er uddannet inden for demensspecialet. 

  Det koster 50 kroner om dagen at være tilknyttet Stedet. Prisen dækker frokost og forplejning på dagen. 

  Kontakt: 

  Hvis du gerne vil høre mere om Stedet, kan du kontakte Leder Christina Riis Dunbar på telefonnummer 28 98 52 75. Stedet ligger på Roskildevej 56 A, st., 2000 Frederiksberg.

  Et aktivitetscenter er for dig, der bor i eget hjem og har brug for støtte til at deltage i og gennemføre aktiviteter. Det er samtidig et tilbud, der stimulerer kognitivt, sanseligt og socialt. 

  Det koster 109 kroner om dagen, og dækker transport og forplejning. Du kan søge om deltagelse i aktivitetscenter via knappen øverst på siden.

  Aktivitetscentret ved Dronning Anne Marie Centret

  Solbjerg Have 7
  2000 Frederiksberg
  Telefon: 35 28 5382 / 2172 0640
  Åbningstider:
  Alle hverdage klokken 9:00-14:30
  Hjemkørsel fra klokken 14.00
  Afhentning sker på din bopælsadresse mellem klokken 8.45-9.15.

  Dr. Anne-Marie Centrets Aktivitetscenter er særligt målrettet borgere med specielle behov som følge af demenssygdom eller anden hukommelsesproblematik af let til svær grad.

  Aktivitetscentret ved Østervang

  Godthåbsvej 83
  2000 Frederiksberg
  Leder Lotte Dyrbye
  Telefon: 38 21 35 30
  Åbningstider:
  Hverdage klokken 10.00-15.30
  Hjemkørsel mellem klokken 15:30-16.30
  Afhentning sker på din bopælsadresse mellem klokken 9.00-10.00.

  Aktivitetscenteret Østervang er særlig målrettet borgere, der har eller er i risiko for tab af funktionsevne. Aktivitetscentret har flere borger målgrupper. Det betyder at vi ikke primært er et demensfokuseret aktivitetscenter, men tager gerne imod borgere med lettere demens, med risiko for funktionstab.

  Du kan søge om hjælp til praktiske opgaver som rengøring, tøjvask og indkøb.  

  Tilbud til samboende

  I Frederiksberg Kommune ved vi, at det er en stor opgave at passe en syg og plejekrævende ægtefælle/partner i hjemmet. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. 
  Vi ved også, at det ofte er det bedste man kan gøre for hinanden. Samtidig kan det være nødvendigt med et pusterum for den pårørende en gang i mellem og derfor tilbyder Frederiksberg Kommune forskellige muligheder for hjælp. 

  Afløsning i eget hjem 

  I kan søge om afløsning op til 4 timer ugentligt i dag- og aftentimerne. Hjælpen kan bevilges hvis den plejekrævende person ikke kan lades alene hjemme uden betydelig risiko. Plejepersonale fra hjemmeplejen varetager denne opgave. Ordningen kan både bruges i en midlertidig periode eller søges som engangsydelse.

   

  Bor du i egen bolig sammen med din ægtefælle/partner, kan du/I søge Frederiksberg Kommune om et aflastningsophold. Opholdet er til den plejekrævende person og kan tidsmæssigt tilpasses jeres individuelle behov. Det kan fx være en weekend, en uge, to uger. Eller en længere periode. Det koster 130 kroner om dagen og dækker forplejning samt undertøj, sengelinned og håndklæder.
  Hvis du i dag allerede benytter dig af et dagtilbud fra et aktivitetscenter, kan du stadig benytte dig af dette under opholdet. Du skal give opholdsstedet besked i fald du ønsker det, inden opholdet påbegyndes. Vær opmærksom på, at du skal betale for begge tilbud, både aktivitetscenter og døgnophold. De dage du benytter aktivitetscenter reduceres dagsprisen på døgnopholdsstedet til 80,-

  Opholdet kan finde sted på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) eller på Betaniahjemmet (to pladser). Fælles for begge steder er kompetent sundhedsfagligt personale døgnet rundt, der med høj faglighed, også inden for demensområdet, omsorg og tryghed som omdrejningspunkt vil sørge for, at opholdet bliver en god oplevelse. 
  På FKD er der indrettet et værelse som primært bruges til denne type ophold. Værelset er indrettet med tv, radio, lænestol og umiddelbart ved siden af, er der et mindre køkken hvor du kan lave dig en kop te/kaffe eller andet let. 

  For at opholdet kan finde sted på Betaniahjemmet skal du, på grund af de fysiske rammer, selv kunne komme omkring uden brug af andre hjælpemidler end rollator. Begge værelser på Betaniahjemmet er indrettet med lænestole, tv og radio. Badeværelset deles mellem de to værelser.
  Læs mere om Betaniahjemmet.

  Du kan søge om aktivitetscenter gennem Boligteamet. De øvrige tilbud søges via Visitation & Hjælpemidler. Se kontaktinfo nedenfor
  Er du tilknyttet en demenskoordinator kan du kontakte dem og bede om hjælp. 

  På OK-Centret Prinsesse Benedikte har man specialiseret sig i særligt komplekse udfordringer relateret til demensområdet, kendt under forkortelsen BPSD. Men alle Kommunens plejecentre arbejder med trivsel i hverdagen, med omdrejningspunkter som for eksempel livshistorier, personcentreret omsorg og leve-bo-miljø. Fælles for dem alle er, at de er dygtige til at skabe gode rammer for et godt liv for mennesker med demens.

  Læs mere om OK-Centret Prinsesse Benedikte
  Kommunens øvrige plejecentre finder du link til herunder