Gå til hovedindhold

Erhvervet hjerneskade

Frederiksberg Kommune har en række tilbud til dig, der har en nylig opstået hjerneskade.

Indhold

  Har du følgevirkninger efter nedenstående sygdomme, kan du have behov for en hjerneskadekoordinator:

  • Apopleksi og subarachnoidal blødning
  • Traumatisk hjerneskade
  • Aneurisme
  • Meningitis og encephalitis
  • Anoxisk hjerneskade
  • Tumorer i hjernen, som er radikalt opereret

  For at sikre, at du føler dig tryg og oplever sammenhæng i dit rehabiliteringsforløb, tilbyder hjerneskadekoordinatoren råd, vejledning og hjælp til koordinering af dit forløb til borgere som har behov for hjælp fra flere forskellige afdelinger i kommunen.

  Beslutningen om, hvorvidt du tildeles en hjerneskadekoordinator sker i Kommunens Hjerneskadesamråd, hvor vi behandler både enkeltsager og mere generelle spørgsmål om indsatsen for borgere med en erhvervet hjerneskade Hjerneskadekoordinatoren er din faste kontaktperson gennem hele rehabiliteringsforløbet: fra hospital, kommune og tilbage til hverdagsliv og arbejdsplads.

  Hjerneskadekoordinatoren tilbyder at deltage i udskrivningsmøder på hospitalet, møder i kommunen med kommunens forskellige afdelinger og møder på din arbejdsplads sammen med dig, men beslutningen om hvilken indsats du skal bevilges eller tilbydes træffes i de enkelte fagområder.

  Hjerneskadekoordinatoren tilbyder desuden også råd, vejledning og samtaler til pårørende.

  Hospitalet kan kontakte hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med indlæggelse og/eller udskrivelse. Du eller dine pårørende, din læge eller andre fagpersoner kan tage direkte kontakt til hjerneskadekoordinatoren. Hjerneskadekoordinatoren kan kontaktes både under indlæggelse og sideløbende med indsatser i kommunen.

  Kontakt

  Mail: hjerneskadefunktionen@frederiksberg.dk

   

  Hjerneskadesamrådet er et koordinerende forum for rehabiliteringsforløbene for borgere med erhvervet hjerneskade i Frederiksberg Kommune. Her deltager hjerneskadekoordinator og repræsentanter fra de centrale enheder i Frederiksberg Kommune, som kan være involveret i forløbene.

  Hjerneskadesamrådet koordinerer på tværs af afdelingerne i Frederiksberg kommune og drøfter konkrete rehabiliteringsforløb. Hvis for eksempel din hjerneskadekoordinator vurderer, at der er brug for koordination af forløbet, indhentes dit samtykke til at sagen drøftes i Hjerneskadesamrådet.

  Frederiksberg Kommune tilbyder genoptræning og vejledning til dig, der på grund af sygdom eller skade har brug for at styrke dine færdigheder. Hvis du har været syg og har problemer med at klare dig i egen bolig, kan du få tilbudt et midlertidigt døgnophold på en af Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenheder med fokus på sygepleje, træning og aflastning.

  Læs mere om rehabilitering og genoptræning

  Frederiksberg Kommune yder Socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning) til dig med erhvervet hjerneskade, der har betydelige kognitive (mentale), adfærdsmæssige, fysiske eller sociale følgevirkninger af skaden og derfor har behov for en særlig støtte i dit eget hjem.

  Gennem rådgivning, vejledning og støtte i praktiske gøremål, bliver du støttet i at fremme eller vedligeholde dit funktionsniveau. Du bliver støttet i at opnå eller opretholde uafhængighed og i at være så selvhjulpen som muligt. Støtten bliver tilrettelagt, så den enkelte kan fungere i eget hjem og er så aktivt deltagende som muligt.

  Visitation til ordningen foregår gennem din sagsbehandler.

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen