Gå til hovedindhold

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har en række gratis tilbud til gravide, spæd- og småbørnsfamilier samt til skolebørn

Indhold

  Når barnet er født, får sundhedsplejersken automatisk besked fra jordemoderen (efter samtykke fra forældrene) og kontakter familien for at aftale første besøg.

  Her bliver barnet undersøgt og vejet, og vi rådgiver i emner som barnets trivsel, pleje, kost, søvn, udvikling, søskendejalousi, den ændrede situation i familien med mere. 


  Følgende besøg tilbydes:

  • Barselsbesøg 4.-6. dag, hvis I bliver udskrevet før 3 dage efter fødslen

  • Besøg inden for de første 2 uger efter udskrivelse fra hospitalet

  • Besøg 3-4 uger efter fødslen

  • 2 måneders besøg

  • 4- 6 måneders besøg

  • 8- 10 måneders besøg

  • 1½ års besøg til familier med første barn

  Sundhedsplejen kan derudover tilbyde besøg efter behov.

  Du bliver tilbudt at komme i en barselsgruppe af din sundhedsplejerske. Det sker typisk når barnet er 6-8 uger gammel. Vi samler omkring 6 forældre i en gruppe, der har født på nogenlunde samme tid.

  Hvis du er førstegangsforælder kommer du sammen med andre førstegangsforældre og ligeså hvis du har flere børn. Du får en mail med invitation og mødetider på sundhedsvejen.dk

  Barselsgrupper for førstegangsforældre holdes første gang i sundhedsplejens lokaler.
  Derefter mødes I privat uden sundhedsplejerske.

  Barselsgrupper for flergangsforældre mødes privat.
  Det er sundhedsplejersken, der sammensætter gruppen, men hun deltager ikke i møderne.


  Hvad kan du bruge gruppen til?

  • Samvær med ligestillede, som du kan drøfte babyrelaterede spørgsmål med og give og modtage gode råd

  • Erfaringsudveksling

  • Skabe netværk

  • Få undervisning af sundhedsplejersken i relevante emner og diskutere emner som fødslen, amning/flaske, gråd, søvn, motorik, søskende, parforhold, mad/kost med mere

  Forventninger til at deltage i gruppen:

  • Man skal have lyst til at bruge tid på gruppen

  • Deltage aktivt i fællesskabet i gruppen

  • Åbenhed/respekt for hinandens forskellighed

  Guidelines:

  • Nogle grupper mødes hver uge, andre hver 2. uge

  • Mødested: hjemme, ude eller ved fælles aktiviteter

  • Afstem forventninger

  • Lav klare aftaler omkring mødets varighed, forplejning, aflysning med mere

  Sundhedsplejen holder Åbent hus tirsdag klokken 9:30-11:30 i Sundhedsplejens lokaler på Peter Bangs Vej 26


  Her kan du som spædbarnsforælder få afklaret mindre spørgsmål, så som:

  • Tager mit barn nok på?

  • Hvordan behandles rød og irriteret hud?

  • Er der noget galt, når mit barn gylper?

  Vi anbefaler ikke at børn under 1 måned kommer i Åbent Hus, aftal i stedet en tid med din sundhedsplejerske, også hvis I har brug for længerevarende rådgivning.

  Tilbud til mødre, der synes det er sværere end forventet at blive mor.


  At være tilknyttet gruppen giver mulighed for:

  • At drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn

  • At dele bekymringer og overvejelser med mødre i en lignende situation

  • At tale med professionelle sparringspartnere

  • At få hjælp til at finde nye måder at håndtere problemstillingerne på

  Der kan være 6-8 mødre tilknyttet ad gangen, som mødes 2 timer hver anden uge – i alt 7 gange.

  Det er nødvendigt, at du finder pasning til dit barn, da samtalegruppen er uden børn.

  Det er væsentlig at vide, at alle i gruppen har tavshedspligt.

  Er du interesseret i at deltage kan du henvende dig til din sundhedsplejerske, som vil formidle kontakten til gruppens sundhedsplejersker, der herefter vil invitere dig til en samtale.

  Kom til Fars Legestue tirsdag klokken 12–15 i Sundhedsplejens lokaler på Peter Bangs Vej 26

  Her har du mulighed for at møde andre fædre og deres børn, og efter ønske vil der kunne arrangeres oplæg og foredrag.

  Se også Fars Legestues facebookside via linket nederst på siden.

  Sundhedsplejen samarbejder med Frederiksberg Familie- og ungerådgivning om et gruppetilbud til fædre, der enten har oplevet efterfødselsreaktion eller på anden vis er udfordret som far.

  Grupperne består af 5-8 fædre med børn i alderen 0-2 år, som mødes 1 hverdag om ugen fra kl. 15-17 i 8 uger.

  Forløbet afholdes af en mandlig psykolog, der afholder 4 møder med temaer som parforholdsproblemer, identitet som far og betydningen af egen opvækst for rollen som far.
  Parallelt med disse møder deltager fædrene i 4 møder med aktiviteter sammen med børnene arrangeret af 2 sundhedsplejersker.

  Tal med din egen Sundhedsplejerske, hvis du er interesseret i at blive tilmeldt en gruppe.

  Børn og unge - vægt i balance

  Et tilbud til familier med børn og unge der ønsker vægt i balance.

  Vi tilbyder samtaler om sundhed, som tager udgangspunkt i jeres familie. I får inspiration til en sund hverdag med mere bevægelse og gode madvaner, og vi taler om trivsel, familieliv, mobning og venskaber.

  Se mere i folderen nederst på siden.


  Jump4fun

  Jump4fun er et bevægelsestilbud for dig mellem 6-16 år, der ikke er vant til at røre dig, og som gerne vil i gang med at dyrke motion sammen med andre børn og unge, der er ramt af overvægt.

  Læs mere om tilbuddet på www.dgi.dk/jump4fun

  Den kommunale sundhedstjeneste bistår personalet i vuggestuer, børnehaver og dagplejen med råd og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggende foranstaltninger.

  Har personalet mistanke om alvorlige smitsomme sygdomme, kontakter de Sundhedstjenesten, for at få rådgivning om forholdsregler.

  Faglig rådgivning om børnesundhed generelt og smitsomme sygdomme. Ud over generel rådgivning om sundhed og sygdom tager Sundhedsplejen sig af spørgsmål vedrørende smitsomme sygdomme og vedrørende miljøpåvirkninger (for eksempel indeklimapåvirkninger, skimmelsvamp med videre), og samarbejder med blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed i alle sager vedrørende alvorlige sygdomme, alvorlige miljøpåvirkninger, forureningssager med videre.

  Sundhedsplejerskerne har samtaler med alle elever i 0. klasse, 4. klasse og 7. klasse. Vi taler med børnene om sundhed og trivsel. Barnet bliver i løbet af sin skoletid syns- og høreprøvet – vejet og målt og motorisk undersøgt. I samarbejde med jer forældre, laver vi en vurdering af jeres barns sundhed og trivsel og vi kan støtte og vejlede jer i disse forhold, eventuelt henvise til en anden faggruppe.

  I 0. klasse vil I og jeres barn blive inviteret til en undersøgelse og samtale; til de følgende samtaler vil børnene komme uden forældre, enkeltvis eller i grupper.

  Alle børn i 9. klasserne tilbydes en samtale om sundhedsstatus, erhvervsvalg, livsstil, risikofaktorer, trivsel med videre, undersøgelse af syn og hørelse samt vægt og højde.

  Sundhedsplejersken tilbyder på øvrige klassetrin undervisning i relevante sundhedsrelaterede emner. Det kan dreje sig om emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol med mere.

  Børn med behov for særlig indsats. Det kan dreje sig om børn med kroniske sygdomme, vækst/udviklingsforstyrrelser, trivselsproblemer, adfærdsproblemer, mistanke om spiseforstyrrelser med videre.

  På personaleoversigten kan du se, hvem der er sundhedsplejerske på din skole.

  Du kan altid skrive til din Sundhedsplejerske på sundhedsvejen.dk

  Anja Lykke Jensen - telefon 2898 1097 - Lindevangsskolen
  Anne Kathrine Pedersen
   - telefon 2898 1102 - Skolen på Duevej
  Anne Mette Palmgreen - telefon 2898 1106 - Lindevangsskolen
  Ann-Sofie Munch Ipsen - telefon 2898 0181 - Skolen på Nyelandsvej

  Camilla Beck - telefon 2898 1093 - Skolen på La Cours vej
  Charlotte Sørensen - telefon 2898 1127 - Skolen ved Bülowsvej

  Helle Egeberg - telefon 2898 1116- Søndermarkskolen

  Iben Sänger - telefon 2898 1091 - Skolen ved Nordens plads

  Janne Lersey - telefon 2898 1121 - Jakobskolen
  Jeanette Steffin - telefon 2898 1206 - Lindevangsskolen
  Jeannette Krebs - telefon 2898 1099 - Kaptajn Johnsens skole
  Jette Honoré - telefon 2898 1114

  Kristine Rasch - telefon 2898 1113 - Christianskolen, Tre Falke Skolen

  Line C. F. Figueira - telefon 2898 1090 - Skolen ved Søerne
  Lone Dideriksen - telefon 2898 1095 - Frederik Barfod skole
  Louise Mandal Holm - telefon 2898 1089 - Ny Hollænderskolen

  Marianne Brusgaard - telefon 2898 1096 - Skolen på Grundvigsvej
  Marie-Louise Andersen - telefon 2898 1122 - Skolen ved Søerne
  Marlene Pedersen - telefon 2898 1120 - Skolen på Bülowsvej
  Maya Holm-Petersen - telefon 2898 1101 Johannesskolen
  Mette Mika Bundesen - telefon 2898 1105 - Skolen på Grundvigsvej

  Pernille Simonsen - telefon 2898 1123 - Skolen på Duevej

  Regina Kanta - telefon 2898 1098
  Rikke Ernsten - telefon 2898 1111 - Søndermarkskolen
  Rikke Jensen - telefon 2898 1118 - Ny Hollænderskolen
  Rosana Petrera - telefon 2898 1128 - Prins Henrik Skole

  Signild Vinterberg - telefon 2898 1126 - Frederiksberg Friskole
  Sisse Møller Holm - telefon 2898 1129 Kaptajn Johnsens skole
  Susanne Kreisberg - telefon 2898 1124 - Johannesskolen
  Susanne Dahl - telefon 3821 1117

  Tina L. Poulsen - telefon 2898 1125 - Skolen på la Cours vej
  Tinna Kristensen - telefon 2898 1109 - Johannesskolen
  Trine Lindequist - telefon 2898 1103 - Skolen på Nyelandsvej

  Zarah Thomsen - telefon 2898 1119 - Skolen ved Søerne

  Yderligere information

  Kontakt

  Sundhedsplejen

  Peter Bangsvej 26, 5.
  2000 Frederiksberg

  Sundhedsplejerskernes telefontid

  Mandag - fredag klokken 8-9

  Sekretariatets telefontid

  Mandag - fredag klokken 8-12

  Telefon: 3821 1110

  Send sikker digital post til Sundhedsplejen