Gå til hovedindhold

Sygesikring og sikringsgrupper

Alle borgere med bopæl i Danmark er omfattet af den offentlige sygesikring og har dermed ret til lægehjælp. Du kan vælge at være i sygesikringsgruppe 1 eller 2.

Indhold

  Skift sygesikringsgruppe

  Hvis du ønsker at skifte sygesikringsgruppe, træder virkningen i kraft 14 dage efter, at kommunen har modtaget din anmodning. Du kan først lave gruppeskift igen 1 år herefter.

  Du får tilsendt nyt sundhedskort ved gruppeskift.

  Har du som gruppe 2-sikret haft udgifter til behandling hos læge eller speciallæge og betalt det fulde beløb selv, kan du søge om at få refunderet sygesikringens andel i borgerservice.

  Du kan sende lægeregningen fra din digitale postkasse sammen med et eventuelt kontoudtog som dokumentation for, at du har betalt beløbet, hvis ikke det fremgår af regningen. Har du ikke mulighed for at sende digitalt, kan du aflevere eller sende regningen til borgerservice. Beløbet vil blive indsat på din NemKonto.

  Bemærk, at sygesikringens andel er trukket fra, hvis du er behandlet hos en læge eller speciallæge, der har aftale med Regionen.

  Alle borgere med bopæl i Danmark har via sygesikring ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

  Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

  Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

  Gruppe 1:

  • Du er tilmeldt en bestemt læge
  • Du skal have henvisning til speciallæger

  Gruppe 2:

  • Du er ikke tilmeldt en bestemt læge
  • Du skal ikke have henvisning til speciallæger
  • Du skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

  Du kan se på dit sundhedskort hvilken sikringsgruppe, du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

  Sikringsgruppe 1

  Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

  Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

  De praktiserende læger og speciallæger, du kan finde på listen over læger i dit område, har alle en aftale med regionen.

  Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler.

  Sikringsgruppe 2

  Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du får samme behandling på samme vilkår som personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1.

  Vær opmærksom på, at du stadig skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

  Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

  Hvis behandleren har en overenskomst med regionen (ydernummer) bliver sygesikringens tilskud automatisk trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Hvis behandleren ikke har en overenskomst med regionen, skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

  • Børn under 15 år følger som udgangspunkt forældremyndighedsindehaver eller værges valg af læge og sygesikringsgruppe
  • Har forældrene valgt hver sin læge, kan forældrene beslutte, hvilken læge barnet skal følge
  • Har forældrene fælles forældremyndighed men hver sin bopæl, følger barnet samme læge som den forældre, barnet er bopælsregistreret hos.

  Ønske om anden læge eller sikringsgruppe

  • Barnet kan med forældrenes samtykke vælge en anden læge end forældrenes
  • Barnet kan ligeledes med forældrenes samtykke vælge anden sygesikringsgruppe

  Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sygesikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

  Yderligere information

  Kontakt

  Folkeregister og sygesikring

  Borgerservice, Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 1. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag kl. 9-12

  Telefon: 3821 2121

  Bestil tid i Borgerservice

  Send sikker digital post til Folkeregister