Gå til hovedindhold

Patientsikkerhed

Når det nogle gange sker, at en patient ved en fejl bliver skadet eller udsat for risiko for skade i sundhedsvæsenet, er det vigtigt, at vi får kendskab til hændelsen.

Indhold

  Her har du som borger mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD) via selvbetjening.

  Rapportér en utilsigtet hændelse

  Hvad er en utilsigtet hændelse? 

  Det kan for eksempel være en utilsigtet hændelse, hvis du:

  • Får for stor dosis medicin, fordi sundhedsmedarbejderen har lavet en regnefejl
  • Falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet på den afdeling, du er indlagt
  • Får forsinket behandling, fordi blodprøvesvarene er blevet væk
  • Bliver glemt på et toilet, fordi der er sket en misforståelser i kommunikationen

  Det er vigtigt at bide mærke i ordet ’utilsigtet’. Ordet siger, at det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan. Personalet regnede ikke forkert med vilje, og patienten blev ikke glemt med vilje.

  Hvad indebærer det at rapportere en utilsigtet hændelse?

  Du skal være opmærksom på, at en rapport om en utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage.

  Rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges.

  Derefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Patientombuddet, som indsamler og formidler viden på baggrund af hændelser fra hele landet.

  Du får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop din rapport, men på www.dpsd.dk kan du finde mere generel information om rapporteringssystemet og de nationale tiltag, der iværksættes på baggrund af de rapporterede hændelser.

  Hvorfor skal du rapportere en utilsigtet hændelse?  

  I Frederiksberg Kommune har vi stort fokus på patientsikkerhed, og det er vigtigt, at vi får kendskab til utilsigtede hændelser og fejl, så sundhedsvæsenet kan lære af dem og undgå, at andre patienter bliver udsat for det samme. Derfor har det stor betydning, at du som patient rapporterer, hvad du har oplevet.

  Patienter og deres pårørende er særligt gode til at opdage problemer med sikkerheden, fordi de er med i hele behandlingsforløbet.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere om rapportering af utilsigtede hændelser, eller har du spørgsmål til, hvordan du kan rapportere en utilsigtet hændelse, er du velkommen til at kontakte:

  Risikomanager for patientsikkerhed Merete Larsen på telefon 2898 5204

  Yderligere information

  Kontakt

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 2121

  For borgere: Send sikker digital post til SSA-området

  For virksomheder: Send sikker digital post til SSA-området