Gå til hovedindhold

Hygiejnesygeplejerske

Frederiksberg Kommunes hygiejnesygeplejerske er ansat i Frederiksberg Hjemmepleje, men varetager også opgaver på tværs af kommunens plejecentre, aktivitetscentre, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, Sundhedscenter mv.

Indhold

    Frederiksberg Kommunes hygiejnesygeplejerske er ansat i Frederiksberg Hjemmepleje, men varetager også opgaver på tværs af kommunens plejecentre, aktivitetscentre, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, Sundhedscenter mv.

    Hygiejnesygeplejersken er uddannet til at varetage særlige problemstillinger vedrørende infektionshygiejne. Opgaverne er blandt andet at sikre udarbejdelse af generelle retningslinjer vedrørende infektionshygiejne og håndhygiejne med henblik på forebyggelse af smittespredning mellem hospitaler, institutioner og private hjem.

    Hygiejnesygeplejersken bistår desuden med råd og sparring til Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskab, ledere og medarbejdere i forbindelse med epidemier såsom f.eks. SARS, Influenza A og COVID-19.

    Hygiejnesygeplejersken har et tæt samarbejde med mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital og indgår i et netværk med regionens hospitaler og øvrige kommuner. Eventuelle spørgsmål vedr. hygiejne kan rettes til hjemmeplejens mail Hjemmesygeplejen-sikkerpost@frederiksberg.dk