Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Bostedet Betty

Betty er et botilbud til voksne med varige nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner, fx, autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og andre udviklingsforstyrrelser. Vi har også aflastningspladser og et integreret aktivitets- og samværstilbud. 

Botilbuddet Betty II

Indhold

  Adresse: Betty Nansens Allé 51-53, 2000 Frederiksberg. Telefon: 3821 4702

  Tilbudsleder: Sanne Victoria Mylenberg. Telefon: 2898 9595

  Om Betty

  For at få en bolig på Betty skal du have varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og du skal have behov for støtte i din dagligdag. Hvad end dine udfordringer er, laver Frederiksberg Kommune en udredning, der vurderer dine ressourcer og dine behov. Ud fra det afgør kommunen, om du kan få en bolig på Betty.

  Hvis du får tilbudt en bolig på Betty, sørger vi for, at du kommer til at bo ved siden af andre, der har nogenlunde samme funktionsevne og behov for støtte, som du har.

  Betty ligger bag ved Domus Vista og Nordens Plads. Der er nem adgang til forskellige indkøbsmuligheder. Udendørs er der fælles opholdsområder og nogle træningsfaciliteter. Der er cirka 2 km til Søndermarken og Zoologisk Have. De nærmeste S-togsstationer er Ålholm og Langgade. Bus 7A stopper på Roskildevej kun 100 meter fra Betty.

  Betty er en ejendom med otte etager, og den rummer 74 boliger og 7 aflastningspladser. På hver etage bor der en eller to grupper af beboere med tilsvarende funktionsniveau og støttebehov. Hver beboer har sin egen bolig med ét rum, badeværelse med toilet og tekøkken. Enkelte boliger har to rum af hensyn til beboere, der har brug for særligt pladskrævende indbo.

  På hver etage er der en fællesstue, køkken-alrum og vaskeri. I stuen er der et stort fælleslokale, hvor der for eksempel afholdes caféaftener og temadage. Herfra kan man gå ud i Bettys egen skærmede have. Betty har sin egen bus, der bruges til udflugter i for eksempel weekend og ferier.

  Vi er optagede af, at du får en sund kost, og at du får daglig motion. Begge dele er vigtige for krop og sjæl. Hvis du for eksempel skal til tandlægen, følger en ledsager dig ud og hjem. Vi arbejder også gerne sammen med din skole eller arbejdsplads, så du kan have en tryg hverdag. De fleste beboere har med mellemrum en ’hjemmedag’, hvor de har fri fra arbejde eller skole, og hvor de kan hygge sig hjemme eller på en udflugt med en ledsager. 

  De fleste beboere på Betty tager på arbejde eller beskæftigelse på ’Magneten’. Det tager et kvarter med bus derhen. Her er der flere forskellige værksteder, og somme tider bruger de dagen på en tur i svømmehal eller ud i naturen. Dagens program tilrettelægges efter, hvad der passer til den enkelte. Både vi på Betty og medarbejderne på Magneten tager udgangspunkt i dine ressourcer – det du selv kan og vil. 

  Fælles for alle etager er, at vi fejrer mærkedage, for eksempel jul, nytår og fødselsdage.

  Nogle nye beboere skal øve sig i at blive mere selvstændige på nogle områder, andre skal øve sig i at være sammen med flere på en god måde. Sådan er vi så forskellige.

  På Betty flytter du ind i et fællesskab, hvor vi tager hensyn til dine behov for både samvær og alene-tid. Sammen med dig og de andre beboere arbejder vi for at skabe en hjemlig atmosfære. Til det hører, at vi skal lære at omgås hinanden, så det er rart at være sammen. Vi kan undgå at lave konflikter ved at bevare roen og tale pænt til hinanden. 

  Bettys medarbejdere møder beboerne med det samme ønske om at sprede ro og tryghed – fagligt kaldes den omgangsform ’low arousal’, altså frit oversat til dansk ’ikke-konfronterende samvær’ – man kan sige, at den teknik kan være nyttig for alle mennesker.

  På de etager hvor beboerne har autismetræk, bliver de mødt af medarbejdere, der har en rolig og autismekyndig tilgang, så beboerne kan føle sig set og forstået – igen en del af ’low arousal’-tankegangen. Her bruger vi også pictogrammer, små billeder som visuel støtte til at få overblik over dagen eller ugen – eller bare, hvad er det, jeg skal nu?

  Vi ved og tror på, at det nære netværk er en ressource i den enkelte beboers liv. Derfor inddrager vi aktivt familie og det nære netværk i det omfang, borgeren ønsker det.

  Når en beboer flytter ind, har vi og beboeren et tæt samarbejde med værgen, de pårørende, skolen eller dagbeskæftigelsen for at tilrettelægge den bedst tænkelige start i den nye bolig. Vi er tæt på beboeren og følger op på trivsel og oplevelser.

  Hvert kvartal sender Betty et nyhedsbrev ud til beboerne og deres pårørende. Vi fortæller om, hvad der sker på Betty, og der er nyt og et par billeder fra de arrangementer, vi laver. Vi inviterer for eksempel til et sommer- og et julearrangement for beboerne og pårørende.

  Pårørende er altid velkomne til at få en snak med de ansatte, dog kræver det tilladelse fra beboeren, hvad der må tales om med den pårørende. Som pårørende kan du altid få generelle informationer. Du kan læse mere om forventninger i pjecen ’Retningslinjer for pårørendesamarbejdet på det specialiserede socialområde for voksne’.

  Når du bor på Betty, betaler du husleje og desuden for kost, sevicepakke med blandt andet toiletartikler og personlige fornødenheder. 

  Din betaling bliver udregnet af kommunen ud fra prisen på lejemålet og din indkomst. Udgifter til fællesarealer er inkluderet i din husleje. Spørg din sagsbehandler, hvis du vil vide mere.

   

  Kerneopgaven på Betty handler primært om at yde specialpædagogisk støtte til beboerne, i overført betydning at være deres forlængede arm. Derfor er de fleste af Bettys ansatte pædagoger. Vi har i øvrigt et helhedsorienteret syn på opgaverne, og derfor er social- og sundhedsassistenter med i vores teams.

  På Betty bliver du ansat i et stort hus, hvor det primære arbejdsfællesskab foregår på den etage, hvor du arbejder. Samtidig bestræber vi os på at skabe åbne linjer på tværs af etagerne og til vores satellitbosted Mathildebo, hvor vi videndeler oplevelser og kompetencer. Som medarbejder på Betty har du sammen med afdelingslederen medindflydelse på arbejdsfællesskabets rammer i din personalegruppe.

  Vi arbejder dels med beboernes overordnede udviklingsmål, dels med de pædagogiske mål i dagligdagen, som nogle beboere kan være med til at snakke om og aftale. Vi støtter beboerne i, at de aktivt kan leve et så selvstændigt liv som muligt – som altid med udgangspunkt i egne ressourcer. Det er vigtigt for os at fremme trivsel og følelsen af, at alles bidrag er vigtige. Og at det vi gør, skaber værdi for beboeren.

  Sociale fællesskaber er afhængige af medarbejdernes engagement i dem, og der tages løbende initiativ til at lave noget sammen.

  Ledige stillinger bliver slået op på Frederiksberg.dk 

  Etagerne på Betty - ligheder og forskelle

  På 7. sal bor der ti mænd og kvinder i alderen 50-86 år. Beboerne har lettere udviklingshæmning og brug for støtte i hverdagen. De ældste får også besøg af hjemmeplejen.
  Boligerne er handicapvenlige med badeværelse og tekøkken. Desuden er der fælles køkken og en fællesstue til tv og andre aktiviteter. 

  På 7. sal gør vi meget ud af at opretholde en hjemlig atmosfære, og hver aften laver medarbejderne mad sammen med beboerne. Efter spisning er der aftenskole med for eksempel dans, svømning eller syning for nogle beboere. De beboere, der er hjemme, hygger med kaffe og tv.
  Om dagen arbejder nogle af beboerne på ’Magneten’, mens andre går ned i ’Sidespejlet’ i Bettys stueetage. Her bliver der lavet fine kreative ting, der sælges i butikken.
  I weekenderne er der ture i byen eller ud i naturen.

  Kontakt:
  Telefon til 7. etage: 3821 4770

  Afdelingsleder:
  Synnøve Vistoft, tlf: 2898 4005
  e-mail: syvi01@frederiksberg.dk

  På 6. sal bor der syv kvinder og mænd i alderen 20-63 år med udviklingshæmning. Beboerne har brug for lettere til moderat individuel støtte i hverdagen. Boligerne er handicapvenlige og indeholder de samme rum som på de øvrige etager: stue, bad og tekøkken. Personalet sørger for en hyggelig og hjemlig atmosfære, hvor alle befinder sig godt.

  Der er også tre faste aflastningspladser til personer på 17-23 år, der på sigt flytter ind på Betty.

  Alle beboerne er afsted på arbejde eller anden beskæftigelse på hverdage. Med mellemrum har beboerne en ’hjemmedag’, hvor de tager sig af forskellige opgaver som rengøring, tøjvask, indkøb, lægebesøg med ledsager eller en tur til hæveautomaten.
  Beboerne holder fest, når der er lejlighed til det. 

  Kontakt:
  Telefon til 6. etage: 3821 4760

  Afdelingsleder:
  Anne Kirstine Gejl, Tlf.: 2898 3989
  E-mail: ange01@frederiksberg.dk

  På 5. sal er der ti boliger fortrinsvis til unge mænd med både autisme, udviklingshæmning og andre vanskeligheder. De har brug for moderat til stor støtte i dagligdagen, blandt andet til at opnå og vedligeholde sociale relationer og kontakt til deres nærmeste pårørende.

  Der er fokus på kost og bevægelse, selv- og medbestem-melse, og deltagelse i de aktiviteter, som beboerne har lyst til og magter. Beboerne er med til madlavning i det omfang, de kan. De er også med til at planlægge aktiviteter hjemme og ture ud af huset.

  Alle beboerne på denne etage har et verbalt sprog og lyst til at interagere med hinanden og medarbejderne. Alle er i gang med dagtilbud på hverdage. Dagligdagen hjemme er præget af en autismekyndig faglig tilgang med udgangspunkt i Low Arousal, så beboerne føler sig trygge, set og forstået.

  Beboerne har visuelle tavler, så de kan få overblik over deres dag med dens aktiviteter.

  Kontakt:
  Telefon til 5. etage: 3821 4750

  Afdelingsleder:
  Betina Haa Sørensen, Tlf.: 2898 0818 
  E-mail: beso10@frederiksberg.dk

   

  På 4. sal bor ti kvinder og mænd i alderen 18-58 år med autisme og udviklingshæmning i forskellige grader. Nogle har også andre diagnoser som angst, OCD, eller skizofreni. Kommunikationen foregår på forskellige måder – nogle med tale, andre bruger lyde og kroppen.

  De fleste på 4. sal går på arbejde på Magneten om dagen. Ved hjemkomst om eftermiddagen har hver enkelt beboer sit individuelle kommunikations- og støttesystem, der hjælper til at have overblik over resten af dagen. Eftermiddagsprogrammet kan bestå af pauser med musik, hvile under kugledyne, kreative aktiviteter eller gåture. Og så er der ’hjemmedagene’, der er meget eftertragtede, hvor der næsten er frit valg på alle hylder og med ledsager. I weekender kan de finde på at tage i svømmehal, på museum, på café eller i biograf.

  Kontakt:
  Telefon til 4. etage: 3821 4740

  Afdelingsleder:

  Synnøve Vistoft, Tlf.: 2898 4005
  E-mail: syvi01@frederiksberg.dk

  På 3. sal er der ti boliger til kvinder og mænd med autisme, som har brug for megen støtte i dagligdagen. Den enkelte beboers selv- og medbestemmelse er af stor betydning, når der skal skabes en tryg og genkendelig dagligdag.
  I kommunikationen bruges visuelle støttesystemer og Low Arousal for at sikre ro, overblik og forudsigelighed. 
  Beboerne får støtte til at udvikle deres sociale færdigheder og til at vedligeholde deres relationer til de nærmeste pårørende og andre, de kender.
  Alle beboerne er tilknyttet et dagtilbud for eksempel Magneten. Når beboerne kommer hjem til Betty om eftermiddagen, har de alt efter individuelle behov på forhånd tilrettelagte aktiviteter og pauser.

  Kontakt:
  Telefon til 3. etage: 3821 4730

  Afdelingsleder:
  Betina Haa Sørensen, Tlf.: 2898 0818
  E-mail: beso10@frederiksberg.dk

  På 2. sal er der ti boliger til mennesker med forskellige typer funktionsnedsættelser. Nogle af boligerne bebos af faste lejere, mens et par andre bruges til aflastning med henblik på indflytning på et senere tidspunkt. 

  Beboerne på 2. sal har et stort behov for hjælp og støtte i det praktiske, personlige, fysiske og psykiske aspekt. De fleste af beboerne har ikke et verbalt sprog, så der arbejdes meget med kommunikation i bred betydning. Desuden arbejdes der med autisme-teknikkerne som Low Arousal, ro, struktur og forudsigelighed.
  Næsten alle beboerne er tilknyttet et beskæftigelsestilbud, hvor de møder mandag til fredag. I weekenderne og i den øvrige fritid fokuseres der på at opsøge aktiviteter, som engagerer beboerne. Det kan være kreative, musiske eller udeaktiviteter.

  Kontakt:
  Telefon til 2. etage: 3821 4720

  Afdelingsleder
  Mie Sander, Tlf: 2898 3975 
  E-mail: mian16@frederiksberg.dk

  Beboerne på 1. sal det mindste behov for støtte på bostedet Betty. De udviser stor selvstændighed, og den afspejles i boligerne, der er mere selvstændige og med færre fælles opholdsrum. Beboerne vil dog gerne fællesskab, så de indretter sig på gangarealerne med klapborde og hyggemøder.

  Et par af beboerne har fleksjob på almindelige arbejdspladser, og der er fokus på, at beboerne er selvstændige og aktive aktører i deres eget liv med ret til selv- og medbestemmelse.
  De fleste beboere på 1. sal har en ugentlig dag hjemme, hvor der arbejdes med botræning som rengøring, tøjvask, indkøb og lignende. 
  Beboerne står selv for morgenmad og frokost, mens tilberedning af aftensmad hver dag er et samarbejde med personalet; Beboerne er på skift kokke og vælger de retter de vil tilberede. Som noget særligt på 1. sal kan beboerne vælge at lave mad selv, da de har kogeplader i deres tekøkken.

  Kontakt: 
  Telefon til 1. etage: 3821 4710

  Afdelingsleder:
  Anne Kirstine Gejl, Tlf: 2898 3989
  E-mail: ange01@frederiksberg.dk

  Sidespejlet er et kreativt dagtilbud med otte pladser for beboere på Betty. Beboere, der kommer i ’Sidespejlet’, er fortrinsvis fra 7. sal og er i alderen 60-86 år. 
  Der lægges stor vægt på, at dagene i Sidespejlet indeholder ro, hygge og succesoplevelser.
  Beboerne laver forskellige former for kreative arbejder, der sælges i butikken. 

  Kontakt:
  Telefon til stueetagen: 38214703

  Afdelingsleder:
  Synnøve Vistoft, Tlf: 2898 4005
  E-mail: syvi01@frederiksberg.dk

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen