Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Lejlighederne Lauritz Sørensens Vej

Botilbuddet Laurits Sørensens Vej (LSV) er til voksne med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, samt psykosociale udfordringer i alderen 18-55 år. Beboerne kan fx være diagnosticeret med autisme, ADHD, OCD, tilknytnings- og/eller spiseforstyrrelser, angst, depression eller mental retardering. 

Indhold

  Adresse: Lauritz Sørensens Vej 103, 2000 Frederiksberg. Telefon: 2898 5071

  Afdelingsleder: Kristian Prom. Telefon: 2898 2137

  Om Lauritz Sørensens Vej (LSV)

  Er du i målgruppe til et midlertidigt botilbud, skal du kontakte din sagsbehandler i Kommunen og sammen laver I en ansøgning til Visitationen i Frederiksberg Kommune. Herefter træffer visitationsudvalget i myndighedsafdelingen en afgørelse om du kan få en plads. 

  Du har mulighed for at besøge LSV sammen med din sagsbehandler og/eller pårørende, så du kan danne dig et indtryk af os og de fysiske rammer. 

  Bofællesskabet Laurits Sørens vej (LSV) ligger på centralt på Frederiksberg, kun 100 m fra Lindevangsparken og tæt på offentlig transport. Der er mindre end 300 m til Lindevang metrostation og under 10 minutters gang til S-tog stationen Peter Bangs Vej. 

  Vi råder over 18 selvstændige lejligheder. Boligerne er ca. 55 kvadratmeter og er indrettet med køkken og stue i et, soveværelse, badeværelse, et opbevaringsrum og en fordelingsgang. Alle lejligheder har en altan/terrasse ud mod det hyggelige grønne område Solbjerg Have.  

  Ud over de selvstændige lejligheder har vi to fælles lejligheder, hvor vi spiser og laver andre aktiviteter sammen. Hvilken af de to fælles lejligheder du kan bruge, beror på om du har adgang til personale i dagtimerne eller hele døgnet. Døgnstøtte består i, at der er en sovende nattevagt, som kan kontaktes ved behov. 

  For beboere der har døgnstøtte, er der mulighed for fællesspisning hver morgen og aften alle ugens syv dage. 

  Til beboere, der har støtte i hverdagene, tilbyder vi fællesspisning to gange om ugen. 

  Det overordnede formål med et ophold på LSV er, at du får det så godt, at du bliver i stand til at tage beslutninger, der er gode for dig, varetage dagligdags gøremål og på sigt kan flytte i egen bolig. Derfor er hverdagen på LSV bygget op om aktiviteter, der understøtter dig i at nå de individuelle mål, du har lavet sammen med din sagsbehandler og os i din handleplan.  
    
  Aktiviteter på LSV er både alt det ’i og vi gør’ sammen i hverdagen – fx alle dagligdags gøremål omkring måltider, som indkøb og madlavning, men også tøjvask, økonomi mm. 

  Personalet arbejder sammen med dig om at fremme dine ressourcer og støtter op om dine ønsker og håb om et godt liv. Det kan være vanskeligt at finde frem til egne drømme og ønsker for sit liv, når man er i en svær periode, derfor har vi fokus på gennem samtaler at undersøge motivationen til forandring. Vi er nysgerrige på, hver enkelt beboer som individ og menneske.

  På LSV arbejder vi ud fra opfattelsen om det hele menneske og tager afsæt i dig og dit nervesystem. Vi ved at sund kost og motion er med til at fremme en sund mental tilstand og derfor arbejder vi for at skabe bevidsthed og forståelse for vigtigheden af en sund levevis. Og derfor tilbyder vi, foruden ugentlige gåture og meget andet, også øvelser og aktiviteter, der er med til at reducere kroppens stress. 

  Vi følger og fejre diverse traditioner og holder fx påske- og julefrokost, Nytår mm.

  Vi ved og tror på, at det nære netværk er en ressource i den enkelte beboers liv. Derfor inddrager vi aktivt familie og det nære netværk i den enkelte beboers liv i det omfang borgeren ønsker det.   
  Pårørende er altid velkomne til at få en snak med personalet, dog kræver det tilladelse fra beboeren, hvad der må tales om med pårørende. Som pårørende kan du altid få generelle informationer. 
    
  På LSV har vi faste rutiner for hvordan vi inddrager pårørende og altid efter aftaler med de enkelte beboere. Allerede før beboeren flytter ind, inviterer vi pårørende med til møder. Herefter laver vi aftaler for det videre samarbejde og forventningsafstemmer om, hvem der gør hvad og hvornår. 

  Selvom vi altid opfordrer til og understøtter udviklingen af en god relation mellem pårørende og beboer, tager vi altid udgangspunkt i beboerens ønske og egen evne til at indgå i relationen. 

  Du kan læse mere om forventninger i pjecen ”Retningslinjer for pårørendesamarbejdet på det specialiserede socialområde for voksne” i linket herunder. 

  Når du bor på LSV, betaler du husleje og desuden for kost, sevicepakke med blandt andet toiletartikler og personlige fornødenheder. 

  Din betaling bliver udregnet af kommunen ud fra prisen på lejemålet og din indkomst. Udgifter til fællesarealer er inkluderet i din husleje.

  Du skal ikke betale indskud til boligerne og du kan ikke søge boligsikring. 

  Spørg din sagsbehandler, hvis du vil vide mere.

  På LSV har vi to teams af faste medarbejdere til henholdsvis de beboere som har brug for støtte hele døgnet, og til dem som har støtte i dagtimerne. 

  I døgnteamet er vi otte faste personaler med social- og sundhedsfaglige kompetencer, samt akademisk baggrund.  

  I dagteamet er vi fire faste personaler, herunder en daglig tovholder. Vi er socialpædagoger og socialrådgivere.

  Derudover har vi løbende pædagog studerende og SSA elever der indgår i den samlede opgaveløsning.  

  Kulturen på LSV er jovial, uformel og præget af et højt fagligt niveau. Vi stiller høje krav til vores medarbejdere og leverer som arbejdsplads trygge og tillidsskabende rammer, der giver plads til refleksion og udvikling. 
  Vi balancerer konstant mellem vedvarende at dygtiggøre os, og samtidig ikke starte for mange ting op på en gang. Det giver plads til at den enkelte medarbejder kan udvikle og udfolde sig, samtidig med at vi sørger for at holde eksisterende metoder og teorier i live i praksis på bedst mulige måde. 

  Ledige stillinger bliver slået op på Frederiksberg.dk

  Links

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen