Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Pensionatet Bakkegården

Bakkegården er et botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har behov for, at der er personale til rådighed hele døgnet. Bakkegården henvender sig til borgere i et bredt aldersspektrum. Fælles for alle er behovet for praktisk og pædagogisk hjælp, et nært miljø, samt muligheden for at tilbuddet kan tilpasses den enkelte beboer.

Indhold

  Adresse: Bakkegårds allé 18, 1804 Frederiksberg. Telefon: 3821 3960

  Tilbudsleder: Lone Birkebæk Andersen. Telefon: 2898 5040

  Om Bakkegården

  For at få en bolig på Bakkegården skal du have varige nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner, og du skal have behov for støtte i din dagligdag. Hvad end dine udfordringer er, laver Frederiksberg Kommune en udredning, der vurderer dine ressourcer og dine behov. Ud fra det afgør kommunen, om du kan få en bolig på Pensionatet Bakkegården. 

  Hvis du får tilbudt en bolig på Bakkegåden, kommer du til at bo sammen med ligesindede både i forhold til funktionsevne og støttebehov. 

  Kontakten går gennem socialafdelingen i Frederiksberg Kommune

  Bakkegården er en treetages ejendom, der ligger på Frederiksberg i et almindeligt boligkvarter på en sidevej til Vesterbrogade, tæt på Søndermarken og tæt på metro, bus og s-togstation. 

  Der er 14 boliger og hver beboer sit værelse på 15-40 m2 med eget badeværelse. Derudover har Bakkegården også en aflastningslejlighed. På hver etage er der fællesstue med TV og spisekrog. Beboerne har stor indflydelse på indretning af fællesarealerne. I kælderen er der kontorer til personalet og storkøkken. Der er elevator, som går fra terræn til hver etage. 

  Inden du flytter ind, har din sagsbehandler og du og måske en værge lagt en plan for, hvordan du får en god indflytning og en god start på Bakkegården. Sammen med dig sætter vi mål for din trivsel og udvikling. 

  En stor del af aktiviteterne på Bakkegården er almindelige daglige gøremål fx ledsagelse til læge, tandlæge, fodterapeut, tøjindkøb, cafébesøg mm. Personalet gør meget ud af at skabe et nært og hjemligt miljø omkring beboerne. 

  På Bakkegården laver vi mange aktiviteter i løbet af året alt efter beboernes interesser og i forbindelse med årstidsbestemte traditioner, så som fastelavn, jul og Nytår. Vi har en bus og en lille personbil, der bringer os rundt i landet. 

  På Bakkegården bestræber vi os på at skabe et socialpædagogisk miljø præget af tryghed og tillid og vi møder beboerne med respekt, forståelse og rummelighed. Det tror vi nemlig på er fundamentet til at udvikle og vedligeholde færdigheder, så den enkelte kan få det optimale ud af sit liv. 

  Det nære netværk er en ressource i den enkelte beboers liv. Derfor inddrager vi aktivt familie og det nære netværk i den enkelte beboers liv i det omfang borgeren ønsker det.   
  Pårørende er altid velkomne til at få en snak med personalet, dog kræver det tilladelse fra beboeren, hvad der må tales om med pårørende. Som pårørende kan du altid få generelle informationer. 
  Du kan læse mere om forventninger i pjecen ”Retningslinjer for pårørendesamarbejdet på det specialiserede socialområde for voksne” på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

  Du betaler husleje, varme og el. Udgiften varierer efter antal kvadratmeter i den enkeltes værelse. Herudover skal du betale for en servicepakke, der bl.a. indeholder kost, sengetøj, kabel-tv mm., når du bor på Bakkegården. Udgifter til personlige fornødenheder fx hygiejneprodukter. 

  Din betaling bliver udregnet af kommunen ud fra prisen på lejemålet og din indkomst. Udgifter til fællesarealer er inkluderet i din egenbetaling. Man betaler ikke indskud og kan ikke søge boligsikring.

  Spørg din sagsbehandler, hvis du vil vide mere.

  Da vores hovedopgave er af socialpædagogisk karakter, er de fleste ansatte pædagoguddannet. Derudover har vi vågne nattevagter. Vi også studerende fra Københavns Professionshøjskole. Og så har vi vores egen kok og en administrativ medarbejder på deltid og tilbudslederen, som er tilstede på matriklen. 
  Vi har en mindre gruppe timelønnede vikarer ansat, som kender huset og beboerne godt. De dækker ind ved ferier og sygdom. 

  Vi bestræber os på at være et rummelig, anerkendende tilbud, både for beboere og medarbejdere. Vi arbejder tillidsbaseret og med kort vej mellem ledelse og medarbejdere. Vi tror på, at vi kan noget i kraft af det, vi er sammen og at vores forskellige kompetencer er en styrke for fællesskabet.

  Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at hjælpe beboerne til den størst mulige selvstændighed og trivsel. Vi mener det også, når vi siger, at vi ønsker en anerkendende, respektfuld tone i en så ligeværdig relation, som det er muligt at skabe.
  Vi er fagligt ambitiøse og vi har forventninger til hinandens indsats, både den aktuelle og fremtidige. For os handler godt arbejdsmiljø om stærk faglighed og et sundt og tillidsfuldt samarbejde. 

  Ledige stillinger bliver slået op på Frederiksberg.dk

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen