Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Kollegiet Svanholmsvej

Kollegiet Svanholmsvej er et midlertidigt botilbud med personaledækning i dagtimerne til unge mellem 18-30 år med psykiske lidelser, psykosociale problemstillinger og milde grader af udviklingshæmning, opmærksomheds-, tilknytnings- og autismespektrum forstyrrelser med behov for hjælp og støtte. Beboerne kan have et rusmiddelbrug, men det skal være en sekundær problemstilling. 

Indhold

  Adresse: Svanholmsvej 15, 1905 Frederiksberg C. Telefon: 2898 0458

  Afdelingsleder: Charlotte Ulbæk Weber. Telefon: 2898 3987, e-mail: chwe06@frederiksberg.dk 

  Tilbudsleder: Lise Kivijervi. Telefon: 2898 0281, e-mail: liki03@frederiksberg.dk 

  Personalet er tilgængeligt fra 07.00 – 22.30 i hverdagen og fra 10.00 – 17.00 i weekender og i helligdage mellem 9.00-15.00.

  Om Kollegiet

  For at komme til at bo på Kollegiet skal du være i målgruppen, dvs. at du som følge af din psykiske tilstand er udfordret på flere områder i hverdagen. Udfordringerne kan vise sig gennem mangelfuld evne til at håndterer og forholde sig til hverdagens gøremål og forventninger. Hvad end dine udfordringer er, laver Frederiksberg Kommune en udredning, der vurderer dine ressourcer og dine behov. Viser den at du kan udvikle dig af at bo i et fællesskab med strukturerede rammer og en individuel indsats, afgør kommunen, om du kan få en boplads på Kollegiet. 

    
  Kontakten går gennem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune. 

  Kollegiet er et smukt gammelt hus opført i 1878. Det ligger i hjertet af Frederiksberg, tæt ved den hyggelige Gl. Kongevej med forretninger og cafeer, tæt ved søerne og København centrum. Der er god tilgang til offentlig transport med gåafstand til bus, metro og tog.

  Vi råder over tre etager og hver beboer har sit eget værelse på 12 til 16 m2. På hver etage deles man om køkken, bad og toiletter. Der er ikke elevator. Foran huset har vi en lille have med bl.a. krukker, hvor vi dyrker vi blomster, urter og grøntsager, som vi bruger i vores fælles måltider. I udgangspunktet spiser vi i hverdagen sammen i vores fælles stue, som også bruges til arrangementer og hyggeligt samvær. Der er mulighed for at oprettet internet via mobilt bredbånd.

  Inden du flytter ind, har du sammen med din sagsbehandler lavet nogle individuelle mål, der stemmer overens med dine ønsker for fremtiden. Når du er flyttet ind, laver vi sammen med dig en plan for, hvordan du kan nå de mål. Derfor samarbejder vi tæt med andre aktører, der har indflydelse på dit liv. Det kan fx være distriktspsykiatrisk center, Opus, jobcenter, egen læge, mm.

  Du flytter ind i et fællesskab, hvor relationer mellem beboere og beboere og personale er bærende. Vi tror på, at relationer skabes gennem fælles oplevelser og derfor spiser vi måltider sammen og vi forventer, at alle deltager i de dagligdags gøremål omkring måltidet. Det kan fx være planlægning af madplaner, madlavning, borddækning og oprydning. 

  Når du bor på kollegiet arbejde vi sammen på at finder ud af, hvordan du bedst kan sætte dine ressourcer i spil, samt at du lærer at styre din økonomi, bolig og kommer i uddannelse eller får et arbejde. 

  Vi tager udgangspunkt i dine håb, drømme og ønsker for fremtiden.

  Vi ved og tror på at det nære netværk er en ressource i den enkelte beboers liv. Derfor inddrager vi aktivt familie og det nære netværk i det omfang borgeren ønsker det.  
  Pårørende er altid velkommen til at få en snak med personalet, dog kræver det tilladelse fra beboeren, hvad der må tales om med den pårørende. Som pårørende kan du altid få generelle informationer.    
  Du kan læse mere om forventninger i pjecen ”retningslinjer for pårørendesamarbejdet på det specialiserede socialområde for voksne”

  Du betaler for værelse og mad, når du bor på Kollegiet. Hvad du skal betale, afhænger af din indkomst.    
     
  Din egenbetaling egenbetalingen bliver udregnet af Kommunen på baggrund af lejemålets udgifter og din indkomst. Udgifter til fællesarealer er inkluderet i egenbetalingen.  
  Du kan altid søge råd og vejledning hos din sagsbehandler.  
     
  Der skal ikke betales indskud til boligen og der kan ikke søges om boligstøtte.  

  Personalet på kollegiet kommer med forskellige baggrunde. Vi er både pædagoger, ergoterapeuter, kost- og ernæringsbachelor, social- og sundhedsassister, men fælles for os alle er, at vi har meget erfaring inden for socialområdet.

  Vi er et lille team, der er karakteriseret ved at have forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og bruger aktivt vores forskelligheder til at belyse dilemmaer fra flere vinkler. I vores daglige arbejde har vi løbende dialog om, hvordan dagen forløber og støtter hinanden i vores arbejdsopgaver, som vi selv har stor indflydelse på. Vores kerneopgaven er at fremme mulighederne for, at den enkelte beboer kan mestre hverdagen ved at træffe sine egne valg, klare mest muligt selv, indgå i sociale relationer og opleve et meningsfyldt liv ud fra egne præmisser

  At vi er et lille sted betyder, at vi ud over den primære opgave med at støtte beboerne, også skal skifte en pære og lave andre praktiske ting i ny og næ. Vi er kontaktpersoner for nogle få beboere  og bostøttemedarbejder for alle 14 beboere. Arbejdsopgaverne spænder vidt, som at vække vores beboere om morgen, tilberede aftensmad, følgeskab etc. Vi har også SOSU-elever, som vi alle har ansvaret for kommer godt igennem deres forløb. Vi kan være alene på job i weekender og aftener, hvilket betyder, at vi kan nøjes med weekendvagter hver sjette weekend. 

  Vi bruger meget tid på at forstå vores egen praksis, også om vi har ’huller’ i forhold til at kunne støtte vores beboere bedst muligt i deres afklaring og udvikling. De processer får vi blandt andet hjælp til gennem supervision og samarbejde med vores pædagogiske konsulenter. 
  Selvom vi er et lille team, har vi fokus på mulighederne for at udvikle sig fagligt gennem kurser og efteruddannelse. 

  Vi orienterer os mod og samarbejder med de andre tilbud i Sociale indsatser i Frederiksberg kommunes socialafdeling, fx gennem vidensoplæg hos hinanden og fælles aktiviteter. 

  Ledige stillinger bliver slået op på Frederiksberg hjemmeside.

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen