Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Bofællesskabet Lioba

Lioba er et døgndækket bofællesskab til voksne med dobbeltdiagnose, dvs. mennesker med en sindslidelse og et samtidigt problematisk brug af rusmidler med behov for hjælp og støtte.  

Indhold

  Adresse: O. V. Kjettinges Allé 7, 2000 Frederiksberg. Telefon: 2898 0463

  Afdelingsleder: Randi Klingenberg-Holm. 

  Om Lioba

  For at få en bolig på Lioba skal du være udredt for det man i psykiatrien kalder dobbeltdiagnoser og have behov for støtte i din dagligdag. Hvad end dine udfordringer er, laver Frederiksberg Kommune en udredning, der vurderer dine ressourcer og dine behov. Ud fra det afgør kommunen, om du kan få en bolig på Lioba.

  Visitationen går gennem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune. 

  Navnet Lioba stammer fra den klosterorden, der udlejer vores tre etagers røde murstensbygning. Lioba ligger i gåafstand til Peter Bangs Vej Station og bus 9 A. Der er en Netto tæt på, samt mange gode butikker og cafeer og kun 700 meter hen til Nordens Plads, hvor der også er gode indkøbsmuligheder.  De nærmeste grønne områder Lindevangsparken og Søndermarken.
   
  Der er boliger i stuen, 1. og 2. sal. Hver beboer har et værelse på 16 m2 til 24 m2 med eget bad og toilet og man står selv for at møblere sin bolig. Hver etage rummer også kontorer til personale.

  På 1. og 2. sal har vi fælles køkken og stue med spisekrog. Her kan beboerne se TV, spiller PlayStation og være sammen med de andre beboere og personalet i bofællesskabet. Det er også her vi spiser vores fælles måltider – som oftest morgen og aftensmad. I kælderen er der bordfodbold og et bordtennisbord. Der er en stor elevator i bygningen, så mennesker i kørestol kan bevæge sig frit. 

  Lioba råder over en bus, så vi kan tage på ture ud af huset.   

  Når du bor på Lioba, betyder det at du, i hvert fald i en periode, får støtte til din hverdag. Du har sammen med din sagsbehandler lavet nogle individuelle mål, der stemmer overens med dine ønsker for fremtiden, som vi på Lioba hjælper dig med at nå – hvad enten det drejer sig om udvikling eller vedligehold af dit nuværende funktionsniveau.  

  Hverdagen består i stor udstrækning af almindelige dagligdags gøremål. Det er fx besøg hos egen praktiserende læge, undersøgelser på hospitalet, frisør, tandlæge, rusmiddelbehandling mm., som personalet kan ledsage dig til, hvis du har brug for det.  

  På Lioba bestræber vi os på at skabe en tryg hverdag og sikre en god omgangstone blandt alle, beboere som personale. Vi gør meget ud af at samle fællesskaber og inddrage beboerne i praktikken omkring madlavning, borddækning og oprydning, i det omfang de kan. Vi har jævnlige beboermøder, hvor det er muligt at komme med input, kritik og ønsker til hverdagsstrukturen. 

  Mange af vores beboere lever en kompleks tilværelse, så derfor har vi stort fokus på at skabe trygge rammer for beboerne.  
  Vi har en skadesreducerende tilgang til brugen af rusmidler og derfor søger vi at motivere vores beboere til at mindske eller, hvis der er et ønske, ophøre med deres indtag af alkohol eller stoffer, så de skadelige virkninger (også følgevirkninger som fx dårlig økonomi, kriminalitet) bliver reduceret. 

  Vores pædagogiske tilgang er anerkendende og recovery-orienteret, dvs. at vi tager udgangspunkt i dine håb, drømme og ønsker for fremtiden. 

  Vi ved og tror på at det nære netværk er en ressource i den enkelte beboers liv. Derfor inddrager vi aktivt familie og det nære netværk i den enkelte beboers hverdagsliv i det omfang borgeren ønsker det.  

  Pårørende er altid velkommen til at få en snak med personalet, dog kræver det samtykke fra beboeren, hvad der må tales om med dig som pårørende. Som pårørende kan du altid få generelle informationer.    

  Du kan læse mere om forventninger i pjecen ”retningslinjer for pårørendesamarbejdet på det specialiserede socialområde for voksne”. Se link nederst på siden.

  Vi holder også netværksmøder med det nære netværk såfremt at beboeren ønsker at et sådan skal finde sted.

  Du betaler for værelse og mad, når du bor på Lioba. 

  Din egenbetaling bliver udregnet af kommunen ud fra prisen på lejemålet og din indkomst. Udgifter til fællesarealer er inkluderet i din husleje. Spørg din sagsbehandler, hvis du vil vide mere.

  Der skal ikke betales indskud til boligen og der kan ikke søges om boligstøtte.  

  I den faste medarbejdergruppe, herunder vågne nattevagter, har vi forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Du vil møde pædagoger, social- og sundhedsassistenter, akademisk uddannede inden for sociale forhold. Vi har faste tilkaldevikarer.  
   
  Lioba er også en uddannelsesinstitution for pædagogstuderende og sosu-assistentelever og vi inddrager studerende/elever i alle aspekter af hverdagen og er opmærksomme på at læring er en proces og at der skal være rum og plads til at øve sig i uddannelsespraktikker.

  I det daglige arbejder vi for et godt og rummeligt arbejdsfællesskab med fokus på faglighed og samarbejde. Vi bestræber os på at skabe et miljø præget af trygge rammer og tillid for vores beboere. Vi arbejder alle for pædagogisk at støtte beboerne til at trives og leve så selvstændigt et liv som muligt. Vi drøfter dilemmaer og tager valg ud fra faglige perspektiver både i det daglige og til personalemøder. Den høje faglighed trives bedst når vi også kan grine sammen og vi nyder at være personlige i arbejdsfællesskabet. Vi kalder det plussumspil. 

  Vi har tillid til hinanden og skaber adgange for sparring både på medarbejderniveau og i forhold til ledelse. Vi ser kompetenceudviklingen som en del af faglig sparring og vidensdeling og der hvor vi som arbejdsgruppe udvikler os og understøtter vores faglighed. Vi har en forventning om at alle medarbejdere evner at samarbejde med hinanden og med beboerne. 

  Ledige stillinger bliver slået op på Frederiksberg.dk 

  Yderligere information

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen