Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Soltoppen

Soltoppen er et socialpsykiatrisk botilbud med døgndækning til unge og voksne med sindslidelser som fx angst, depression og forandret virkelighedsopfattelse. Beboerne kan også have forskellige grader af personligheds- eller tilknytningsforstyrrelser, AHDH eller autismespektrum forstyrrelser. Fælles for dem er, at de ikke kan bo alene, og har brug for støtte til dagligdagsting. 

Indhold

  Adresse: Søndre Fasanvej 42, 2000 Frederiksberg. Telefon: 2898 3169

  Afdelingsleder: Lea Steinecke Pedersen. Telefon: 2898 5091

  Om Soltoppen

  For at komme til at bo på Soltoppen skal du være i målgruppen, dvs. at du som følge af din psykiske tilstand er udfordret på flere områder i hverdagen. Udfordringerne kan vise sig gennem mangelfuld evne til at håndtere og forholde sig til hverdagens gøremål og forventninger. Det kan bl.a. komme til udtryk ved selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser eller anden OCD-adfærd. Hvad end dine udfordringer er, skal der laves en udredning (VUM), som vurderer dine ressourcer og behov, og viser, at du kan udvikle dig af at bo i et fællesskab med strukturerede rammer og en individuel indsats.

  Ønsker du at bo på Soltoppen og er der vurderet et behov, laver din sagsbehandler og dig en indstilling til Visitationen i Frederiksberg Kommune. Herefter træffer visitationsudvalget i myndighedsafdelingen en afgørelse om du er i målgruppen for tilbuddet. 

  Kontakten går gennem Modtagerteamet i Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune.  

  Soltoppen har til huse i gul boligkarré på ’toppen’ af Søndre Fasanvej – lige over for ZOO og Søndermarken. Den hyggelige Valby Langgade med mange butikker og caféer ligger kun et par minutters gang væk. Der er god adgang til offentlig transport med 10 minutters gang til Valby Station og bus 4A og 7A stopper lige uden for døren.

  På Soltoppen er der en unge- og en voksenafdeling. I Soltoppens ungeafdeling er beboerne i alderen 15-22 år. De unge bor samlet på to i etager i hver sin etværelses bolig på ca. 45 m2 med eget bad. Hver etage har fællesareal med stue, TV og spiseafdeling, samt kontor til personalet. 
  I Soltoppens voksenafdeling har vi beboere fra 23 år og opefter. Nogle af boligerne, der hører til voksenafdelingen er magen dem, der er beskrevet, men vi har også toværelses lejligheder på ca. 54 m2 med tekøkken og eget køleskab. Der er fælles lokaler i kælderen og adgang til motions- og vaskefaciliteter.

  Det overordnede formål med et ophold på Soltoppen er, at du får det så godt, at du bliver i stand til at tage kompetente beslutninger i forholdene om dit liv og mestre hverdagens forskellige gøremål, så du på sigt kan flytte i egen bolig, evt. med støtte. Derfor er hverdagen på Soltoppen bygget op om aktiviteter, fx dagligdags gøremål, som indkøb, madlavning og tøjvask, der understøtter dig i at nå de individuelle mål, du har lavet sammen med din sagsbehandler og os i din handleplan.

  Vi arbejder på, at skabe et levende hus, med trygge rammer og den kontinuitet, der er nødvendig for, at du kan udvikle dig henimod dine egne mål, ønsker og drømme om et meningsfyldt liv. 

  Det kan være vanskeligt at finde frem til egne drømme og ønsker for sit liv, når man er i en svær periode. Derfor har vi fokus på, gennem samtaler med dig, at undersøge din egen motivation til forandring. Vi er nysgerrige på, hvad du lægger vægt på, er vigtigt for en god hverdag.

  Vi støtter og opfordrer dig til at skabe og vedligeholde netværk og bruge de aktiviteter som civilsamfundet tilbyder. 

  Vores pædagogiske tilgang er anerkendende og recovery-orienteret, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i dine håb, drømme og ønsker for fremtiden, og udviser rummelighed og tillid. Vores mål er, at vi alle har en respektfuld og tolerant omgangstone overfor hinanden.

  Vi ved og tror på, at det nære netværk er en ressource i den enkelte beboers liv. Derfor inddrager vi aktivt familie og det nære netværk i den enkelte beboers hverdagsliv, i det omfang borgeren ønsker det.
  Pårørende er altid velkommen til at få en snak med personalet, dog kræver det tilladelse fra beboeren hvis han/hun er over 18 år, hvad der må tales om med den pårørende. Som pårørende kan du altid få generelle informationer.

  Det kan være svært og sårbart at flytte hjemmefra, når man ikke er blevet 18 år endnu og Soltoppen har forståelsen for, at den unge har brug for en god og kærlig kontakt til sine nærmeste. Vi anerkender de nærmeste pårørende/ selvvalgte netværk og den unge som eksperter i den unges liv. Vi tror på gode samarbejdsaftaler hvor både den unge og de nærmeste er inddraget.

  Du kan læse mere om forventninger i pjecen ”retningslinjer for pårørendesamarbejdet på det specialiserede socialområde for voksne” [Link eller anden måde mulighed for at læse pjecen].

  Når du bor på Soltoppen, betaler du husleje og desuden for kost, sevicepakke med blandt andet toiletartikler og personlige fornødenheder. 

  Din betaling bliver udregnet af kommunen ud fra prisen på lejemålet og din indkomst. Udgifter til fællesarealer er inkluderet i din husleje. 

  Der skal ikke betales indskud til boligen og der kan ikke søges om boligstøtte. 

  Spørg din sagsbehandler, hvis du vil vide mere.

  Personalet på Soltoppen er uddannelsesmæssigt tværfagligt sammensat. Vi har personale med pædagogiske, sundhedsfaglige og terapeutiske uddannelser. 

  Som arbejdsplads er Soltoppen et rummeligt hus med plads til forskelligheder. Vores Kerneopgaven er at fremme mulighederne for den enkelte beboer til at mestre hverdagen ved at træffe sine egne valg, kan klare mest muligt selv og indgå i sociale relationer og opleve et meningsfyldt liv ud fra egne præmisser.
  Der er stor diversitet i personalegruppen og der hersker en sund nysgerrighed på hinanden som både kollegaer såvel som mennesket bag fagligheden. Det betyder, at der er et stærkt sammenhold.

  På Soltoppen tager vi os godt af hinanden og støtter op i svære situationer. Vi er trygge ved hinanden og tør tale om det der er svært og på trods af eventuelle uenigheder.
  Vi øver os og har fokus på at være et samlet hus der hjælper hinanden uagtet, at vi er delt i to afdelinger.

  Ledige stillinger bliver slået op på Kommunens hjemmeside. 

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Åbningstider

  Mandag - torsdag klokken 10-15.30
  Fredag klokken 10-12

  Telefon: 3821 3070

  Send sikker digital post til Socialafdelingen