Gå til hovedindhold
2022

5 ud af 6 partier indgår budgetforlig på Frederiksberg

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre og SF har indgået aftale om budgetforlig for 2023.

12. sep. 2022

Indhold

  Aftalen, som har titlen ”Et budget i balance” har især fokus på at genoprette balancen mellem kommunens udgifter og indtægter. Aftalen indeholder blandt andet:

  • Besparelser for 69 millioner kroner i 2023 og samlet 325 millioner kroner i hele budgetperioden. Bl.a. skal alle kommunens institutioner og afdelinger spare en procent af deres budget i 2023 og 2024, 0,75 procent i 2025 og 0,5 procent i 2026 og frem (lønninger i dagtilbud undtaget pga. minimumsnormeringer)
   Kommunens administration skal spare 1,5 procent i 2023, men følger ellers resten af kommunen i de kommende år. 
  • Mål om salg af ejendomme for mindst 100 mio. kr.
  • Skattestigning fra 22,8 til 23,47 procent.
  • Renovering og istandsættelse af kommunens bygninger, blandt andet skoler, prioriteres fortsat for at indhente det vedligeholdelsesefterslæb, der er på bygningerne. Også klimasikringen af byen fortsætter. Nogle anlægsprojekter udsættes eller fortsætter på et lavere niveau.
  • Af hensyn til genopretning af økonomien sættes kun få nye initiativer i værk. Dog afsættes midler til få nye initiativer på det grønne område, velfærdsområdet samt til styrket fastholdelse og rekruttering.
  • Der er også fundet midler til at fortsætte en række indsatser, som eller ville være udløbet (midlertidige bevillinger). 

   
  Aftalen om budgetforliget skal vedtages endeligt ved 2. behandling på et møde i kommunalbestyrelsen den 10. oktober.

  Yderligere information