Gå til hovedindhold

Frederiksberg Kommunalbestyrelse vedtager plan for Hospitalsgrunden

Et grønt og blandet bykvarter med en stor park. Respekt for kulturarven. Sundhedsaktiviteter, fællesskaber og masser af borgerdialog. Det er nogle af nøgleordene i den nye udviklingsplan for området ved Frederiksberg Hospital, som kommunen overtager, når Region Hovedstaden flytter hospitalsafdelingerne til Nyt Hospital Bispebjerg.

14. dec. 2023

Indhold

  Frederiksberg Kommunalbestyrelse vedtog i enstemmighed mandag den 4. december udviklingsplanen ”Gro det nye af det gamle”. Planen sætter rammerne for, hvordan Hospitalsområdet skal udvikles i fremtiden, når kommunen overtager det efter, at hospitalsfunktionerne er flyttet til Bispebjerg.

  Planen er blevet til efter en grundig proces med mange borgerinddragelser og den slår fast, at omdannelsen skal tage afsæt i de eksisterende bygninger og træer. 80 procent af bygningerne skal bevares, og 90 procent af træerne bevares. Området skal være et grønt, blandet bykvarter med forskellige slags boliger og med en stor park. Der skal især tages hensyn til cyklister og fodgængere, og så skal parkering være under jorden. Sundhedshistorikken videreføres med et Sundhedsstrøg med sundhedsaktiviteter, og så hele byen kan få glæde af det nye kvarter. 
  Borgmester Michael Vindfeldt (S) er meget tilfreds med planen:

  ”Denne plan er blevet til efter en grundig dialog med borgerne og brugerne, og netop borgerdialogen fortsætter. Det her er et projekt for hele byen, og det afspejler planen også. Den sætter retning for udviklingen på en måde, der viser maksimal respekt for historien og for borgernes mange ønsker, samtidig med at den tegner konturerne af et moderne og spændende område med fokus på bæredygtighed og masser af fællesskaber og oplevelser. Min store ros går ud til alle syv partier i kommunalbestyrelsen for i enighed at vedtage en så helstøbt og visionær plan,” siger han. 

  Frederiksberg Kommune har nu en stærk, fleksibel og robust udviklingsplan klar til, når kommunen overtager hospitalsgrunden, også hvis den kommer til at blive frigivet trinvist i forhold til flytning af hospitalsfunktioner. Planlægning af de næste skridt sker i tæt samarbejde og koordinering med Region Hovedstaden. Udviklingsplanen skal nu omsættes til virkelighed, fortæller formand for Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategiske Udvalg og viceborgmester, Lone Loklindt (RV):

  ”Etape 0 er allerede i gang med flere midlertidige aktiviteter, for eksempel er der udlånt mindre bygninger til kunstinstallationer og til Det Bæredygtige Forsamlingshus, hvor mennesker mødes og arbejder med grøn omstilling. Næste fase hedder ”Liv fra Dag 1”, og den begynder, når hospitalsfunktionerne flytter ud. Det er vigtigt for os, at området lever og opleves vedkommende for borgerne i den lange omdannelsesperiode, som kan strække sig over både 10 og 15 år. Derfor kommer vi til at arbejde målrettet med at forberede planens realisering men også med events og midlertidige aktiviteter - som altid i tæt dialog med borgerne,” siger hun. 

  Det er EFFEKT i samarbejde med Arkitema, COWI, Gemeinschaft og Creator Projects, som har skabt udviklingsplanen med udgangspunkt i den oprindelige vision for udvikling af området. Partner og arkitekt Tina Lund Højgaard fra EFFEKT udtaler:

  ”Det har været fantastisk at udvikle en plan, der har så høj en barre med hensyn til stedets iboende kvaliteter. Målet er et grønt fyrtårn både med hensyn til bynatur, fællesskaber og klima.” 

  Udviklingsplan for Frederiksberg Hospital