Gå til hovedindhold

Frederiksberg giver præmier og ros til smukke bygninger

Tre bygninger blev præmiereret og to fik rosende omtale, da Frederiksberg Kommune onsdag den 11. oktober afholdt byens traditionsrige bygningspræmiering.

11. okt. 2023

Indhold

   

  Frederiksberg er en by med spændende og smuk arkitektur. Byen, der rummer flere bevaringsværdige ejendomme, byder samtidig på nybyggeri af høj arkitektonisk værdi. Det blev slået fast ved den traditionsrige bygningspræmiering onsdag eftermiddag ved en reception på rådhuset, hvor de bedste af de seneste to års bygninger og byrum blev præmieret. 

  De tre præmierede bygninger er:

  • Den nye etageboligbebyggelse på Fuglebakkevej 88 m.fl.. Opført af ejendomsselskabet Fuglebakkevej 88-90 Frederiksberg ApS og tegnet af Effekt Arkitekter. Bebyggelsen præmieres blandt andet med begrundelsen, at der er tale om et smukt og samtidigt enkelt og uprætentiøst byggeri, der understøtter helheden og giver noget tilbage til sine nærmeste naboer. 

  • Tilbygning og ombygning af foyer m.m. på Betty Nansen Teatret. Opført af Den Selvejende Institution Teaterbygningen Frederiksberg Allé 57 og tegnet af Praksis Arkitekter med farvesætning af Christian Friedländer. Dommerkomitéen begrunder præmieringen med, at ombygningen tager udgangspunkt i bygningens ånd og værdisæt og at tilbygningen af facaden er elegant og har en smuk balance mellem frem- og tilbagetrukket, tung og let og nyt og gammelt.

  • Restaurering, renovering og ombygning af enfamilieshus på Falkonergården, Atelierhaven Falkoner Allé 114A. Opført at ejendomsselskabet Atelier Haven ApS, tegnet af Spacefab Arkitekter og restaurering af arkitekt Søren Vadstrup. Bygningen er et af Frederiksbergs ældste bygningsværker og en del af bindingsværket kan dateres tilbage til 1695. Konservator Anne Jonstrup Simonsen fra Københavns Konservator har i renovationsarbejdet hjulpet med bevaringen af dette stykke kulturhistorie og det fremhæver dommerkomittéen i begrundelsen som et af projektets store kvaliteter. Samtidig bliver det nævnt i begrundelsen, at renovationen er udført med stor respekt for tidligere tiders materialer, metoder og byggeteknik. 

  De to byggerier som fik rosende omtale er

  • Atelierhusene, Atelierhaven Falkoner Allé 114B-E. Opført af ejendomsselskabet Atelier Haven ApS og tegnet af Spacefab Arkitekter.

  • Dobbelthus på Jyllandsvej 29-31. Opført af Marc Søgaard Møller og tegnet af Holscher Nordberg Arkitekter.

  Bygningspræmieringen så dagens lys første gang i 1902 som den første af slagsen i Danmark. Den afholdes hvert andet år og formålet er at fremhæve god og smuk arkitektur på Frederiksberg. De udvalgte projekter modtog bronzeplaketter og diplomer. Se billeder nedenfor.

  Dommerkomitéen består af:

  • Borgmester Michael Vindfeldt
  • 1. viceborgmester og formand for By- og Erhvervsstrategisk Udvalg, Lone Loklindt
  • Rådmand Nikolaj Bøgh 
  • Arkitekt Sara Ettrup fra JJW Arkitekter
  • Arkitekt Ebbe Wæhrens fra BBP arkitekter
  • Arkitekt Michael Christensen fra Christensen Co. Architects
  • Konstitueret By-, Kultur- og Miljødirektør Jesper Dahl