Gå til hovedindhold
Bolig
Klima, miljø og affald

Nyt samarbejde skal sikre grønnere fjernvarme i etagebyggeri

Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning og boligselskabet FFB vil i fællesskab undersøge mulighederne for at indføre såkaldt lavtemperaturfjernvarme i etagebyggeri. Indsatsen skal være med til at gøre Frederiksberg CO2 neutral i 2030.

29. jan. 2024

Foto: Borgmester Michael Vindfeldt, formand for bestyrelsen i Frederiksberg Forsyning A/S Lone Loklindt og formand for Frederiksberg Forenede Boligselskaber Laurits Roikum

Indhold

  Der er store miljømæssige og økonomiske gevinster ved at optimere varmeforsyningen i etagebyggeri. Især i en storby som Frederiksberg, hvor 96 procent af borgerne bor i lejligheder, der stort set alle modtager fjernvarme. 

  Selv om fjernvarmen har gennemgået en udvikling væk fra fossile brændsler, er det stadig en stor del af CO2-udledningen på Frederiksberg, som kommer fra opvarmning af bygninger. Potentialet for yderligere reduktioner er derfor tilsvarende stort. 

  Det er årsagen til, at kommunen, forsyningen og FFB er gået sammen i projektet ”Grøn Omstilling af Etageboliger”, som skal undersøge muligheden for at indføre lavtemperaturfjernvarme i etageejendomme. 

  Fredag den 26. januar mødtes parterne i boligforeningen Solbjerg Have for at underskrive en samarbejdsaftale og få en rundvisning i varmekælderen. 

  Samarbejdet er det første af forhåbentlig flere med byens etageboligorganisationer og -foreninger. 

  Lavtemperaturfjernvarme kræver samarbejde

  En omstilling af fjernvarmesystemet til lavtemperaturfjernvarme kan reducere CO2 udledningen væsentligt uden at kunderne behøver fryse af den grund. Det handler om at udnytte varmen bedre og reducere varmespildet. Og med lavere temperaturer i fjernvarmen kan man samtidig bruge flere vedvarende og CO2-neutrale energikilder.

  Men lavere fjernvarmetemperaturer stiller særlige krav til de bygninger, der modtager fjernvarmen, så vi sikrer, at energisystemet fungerer optimalt, og borgerne fortsat kan have en behagelig temperatur i deres hjem. 

  Det kræver et samarbejde med boligorganisationer og forsyning, der har en helt afgørende viden og ekspertise, som vi sammen kan bringe i spil. På den måde er det muligt at nå klimamålet om et C02 neutralt Frederiksberg i 2030.

  Fakta om projektet

  I september 2023 startede Frederiksberg Kommune sammen med Frederiksberg Forsyning et tværkommunalt projekt støttet af EU og Interreg. Projektet hedder Grøn Omstilling i Etageboliger og skal undersøge potentialerne for lavtemperaturfjernvarme på blandt andet Frederiksberg. 

  Samarbejdet går ud på at undersøge potentialer for lavtemperaturfjernvarme i udvalgte FFB-afdelinger og udvikle redskaber til klargøring af etageboliger sammen med FFB. 

  Samtidig skal projektet udvikle redskaber, der kan hjælpe etageboligejerne med at klargøre deres ejendomme til at modtage fjernvarme med lavere temperaturer og opbygge et netværk på tværs af etageboligforeninger og -organisationer. For at projektet lykkedes, er det afgørende, at etageboligerne også er med i udviklingen af redskaber og netværk.

  Opstart af netværk om energibesparelser

  I projektet Grøn Omstilling i Etageboliger skal der også opstartes et Regionalt Energispring, inspireret af Energispring København, der skal samle boligorganisationer i et netværk, hvor der videndeles om energieffektiviseringer. Samarbejdsaftalen markerer derfor også opstarten af et netværk om energi på tværs af boligorganisationer på Frederiksberg. 

  Hvis du er interesseret i at høre mere om samarbejdet og/eller netværket, kan du kontakte Emilie Madvig Fall på emha19@frederiksberg.dk