Gå til hovedindhold

Ekspropriation til ombygning af Platanvej

Kommunalbestyrelsen traf den 15. maj 2023 ekspropriationsbeslutning med henblik på at virkeliggøre et projekt for ombygning af Platanvej. Projektet blev gennemført i 2. halvdel af 2023.

12. jan. 2024

Indhold

  Vejdirektoratet ophævede imidlertid ved afgørelse af 27. november 2023 ekspropriationsbeslutningen vedrørende ejendommen matr.nr. 25be Frederiksberg (Platanvej 12), da det efter Vejdirektoratets opfattelse ikke var nødvendigt at etablere et fortov i den pågældende bredde. For at lovliggøre projektet på ejendommen har Frederiksberg Kommune derfor udarbejdet et ændret projekt, hvor fortovet indsnævres ud for ejendommen fra 3 flisers bredde til 2 flisers bredde. På resten af strækningen ændres projektet ikke. 

  Åstedsforretning afholdes den 12. februar 2024 kl. 14.00 ved Platanvej 12, 1810 Frederiksberg C.

  Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, kap. 10.
  Ejer af ejendommen er indvarslet individuelt via e-Boks.

  Læs om arealfortegnelse og ekspropriationsplan for Plantanvej

  Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der kan have en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ekspropriationen, kan du kontakte Tine Lundin Marstrand, tlf. 2898 4019, e-mail tija06@frederiksberg.dk