Gå til hovedindhold
Trafik

Høj tilfredshed med busserne på Frederiksberg

Frederiksberg Kommunes årlige tilfredshedsundersøgelse blandt buspassagererne på Frederiksberg viser endnu en gang høj tilfredshed, men der er også potentiale for forbedringer af blandt andet venteforholdene.

24. jan. 2024

Indhold

  Tilfredsheden med busserne på Frederiksberg i 2023 er på samme høje niveau som i 2021 og 2022. Det er konklusionen på den årlige tilfredshedsundersøgelse, hvor 93 procent af de adspurgte svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med busturen generelt. Det glæder borgmester Michael Vindfeldt (S):

  ”Busserne er et vigtigt bindeled i den samlede kollektive trafik, og for en stor gruppe af Frederiksbergs borgere, særligt seniorerne, udgør busserne fortsat den foretrukne rejseform. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi har fastholdt den høje tilfredshed i 2023. Samtidig skal vi selvfølgelig også bruge undersøgelsen til at se, hvad vi sammen med Movia kan gøre bedre. For eksempel har undersøgelsen vist, at mange har været mindre tilfredse med venteforholdene ved stoppestederne. Derfor udskifter vi alle læskærmene i kommunen med nye flotte læskærme med grønt tag i løbet af foråret.” siger han. 

  Den største tilfredshed opleves i Frederiksberg Kommunes lokale Frederiksbergbusser. Blandt de øvrige busser er tilfredsheden også høj. I A-busserne er passagererne mest tilfredse i linjerne 1A, 2A og 7A, mens linje 18 og linje 9A har mindre tilfredshed. Det kan der være flere årsager til, siger formand for Frederiksberg Kommunes Miljø og Trafikudvalg, Jan E. Jørgensen (V): 

  ”Meget tyder på, at passagerne er mest tilfredse med el-busser, og det ses blandt andet af tilfredsheden med 1A og 7A, som er gået over til el, og 2A der har været det i længere tid. Tilfredsheden på linje 18 og 9A er ikke så høj som på de andre linjer. Linje 18 kører også på el, men det kan skyldes langvarig omlægning af ruter på grund af vejarbejde i Valby og på Platanvej. Nu skal vi sammen med Movia se nærmere på svar og resultater og på basis heraf forsøge at skabe en højere tilfredshed også på de linjer,” siger han. 

  Han understreger, at der venter et stort arbejde med at fastholde den høje tilfredshed i 2024, hvor der venter flere forandringer for buspassagererne.

  ”Til sommer åbner Sydhavnsmetroen, og det giver et kæmpe løft i den kollektive trafik. Men det vil også påvirke busdriften, fordi passagerernes rejsemønster og behov for busser ændrer sig. Samtidig har en enig kommunalbestyrelse besluttet at skære i ydertimerne for de lokale Frederiksbergbusser på grund af den trængte økonomi, så uanset hvad kommer der forandringer i busdriften. Allerede nu er vi i tæt dialog med Movia om, hvordan vi sikrer en busdrift fremover, som spiller bedst muligt sammen med Metroen – og som også tilgodeser dem, der fortsat prioriterer at tage bussen,” siger han. 

  Tilfredshedsundersøgelsen finder sted hvert år og gennemføres som personlige interviews i busserne hen over to uger i efteråret. I 2023 er der gennemført 908 interviews repræsentativt fordelt hen over dagen og både på hverdage og i weekender.

  Frederiksberg Kommunes Miljø og Trafikudvalg behandlede undersøgelsen på et møde mandag.

  Se hele undersøgelsen her.