Gå til hovedindhold
Nyheder
Klima, miljø og affald

Frederiksberg afprøver ny indsats mod oversvømmelser

Som den første kommune i landet dokumenterer Frederiksberg en metode på to af kommunens veje, hvor ristene til kloakken lukkes, så regnvandet ledes væk langs kantstenen til et underjordisk regnvandsmagasin. Indsatsen skaber ekstra plads i kloakken og mindsker dermed risikoen for oversvømmelser ved ekstrem regn.

23. maj 2023

Indhold

  Beboere og gæster på Normasvej og Julius Valentiners Vej i Frederiksberg Kommune vil i den kommende tid kunne se små åer af vand langs kantstenene, når det regner. Det skyldes en ny indsats, hvor man lukker ristene til kloakken og leder vandet langs kantstenen hen til det nærmeste regnvandsmagasin under jorden.

  Indsatsen vil skabe mere plads i kloakken, når der er skybrud og dermed mindske risikoen for oversvømmelser. Hvis afprøvningen går som ventet, skal metoden bruges flere andre steder i byen.
  Borgmester Michael Vindfeldt (S) er begejstret for indsatsen:

  ”Vi har arbejdet målrettet på at sikre vores by mod oversvømmelser i over et årti, og arbejdet skrider støt og roligt fremad. Undervejs har kommunes dygtige medarbejdere og vores samarbejdspartnere opfundet og afprøvet flere helt nye løsninger, og jeg er stolt af, at Frederiksberg på den måde er i front. Jeg håber, denne metode bliver endnu en indsats, som sammen med alle de andre metoder, vi har til rådighed, bidrager til vores tryghed, når det regner voldsomt,” siger han.

  Frederiksberg Kommune opstiller måleapparater for at overvåge og dokumentere forsøget, hvilket formand for Frederiksberg Kommunes Miljø- og Trafikudvalg, Jan E. Jørgensen (V) lægger stor vægt på:

  ”Vandet må ikke løbe ind over cykelstier og fortove og på den måde gå ud over trafiksikkerheden eller være til gene for cyklister og gående. Det bør ikke kunne ske på grund af vejenes hældning, men det er trygt at vide, at afprøvningen overvåges for en sikkerheds skyld. Samtidig gør dokumentationen, at vi kan dele viden med andre byer i verden, og det giver god mening i en tid, hvor oversvømmelser er et globalt problem,” siger han.

  Afprøvningen løber til november. Derefter skal resultaterne evalueres, og hvis de er gode, skal indsatsen etableres på andre veje, hvis hældning gør, at de er egnede til det.

  Indsatsen indgår som en af mange løsninger i Frederiksberg Kommunes store, samlede skybrudsplan, som er cirka en tredjedel gennemført. De store anlæg og løsninger sker i fællesskab med Københavns Kommune; blandt andet skybrudstunnelen fra Kalvebod Brygge, som er ved at blive bygget og forventes færdig i 2025.

   

  Fakta – Her var Frederiksberg først med nye klimaløsninger

  • Danmarks første klimavej, Helenevej, fliser med permeable fuger, så regnvand opsamles og nedsives under selve vejen.
  • Frederiksberg Klimasten, som ligger i stort antal i byen og kan indeholde otte liter vand pr. sten.
  • Et særligt system trævandingssystem, hvor byens træer kobles til skybrudsanlæg og vandes med opmagasineret regnvand
  • Højtliggende magasiner til tilbageholdelse af regnvand med lavt CO2 udslip