Gå til hovedindhold

Afslutning af advokatundersøgelse

Frederiksberg Kommune har nu afsluttet den advokatundersøgelse, som Magistraten igangsatte på baggrund af et opslag på LinkedIn fra kommunens tidligere HR-chef. Det omhandlede en konkret episode og indikerede desuden, at der skulle eksistere en uacceptabel kultur på Frederiksberg Rådhus. Advokatundersøgelsen er foretaget af advokatkontoret Norrbom Vinding.

20. dec. 2023

Indhold

  I oktober 2022 blev der givet en skriftlig påtale for den konkrete episode. Påtalen var udformet efter juridisk rådgivning fra KL, som vurderede, at en påtale var proportional med episodens karakter.

  I forhold til den konkrete episode fastslår advokatfirmaet, at den påtale, der dengang blev givet, stod i rimeligt forhold til det skete, og at der ikke er grundlag for at ændre på den givne sanktion, ligesom sagen i øvrigt blev håndteret på fornuftig vis.

  Advokatfirmaet har desuden undersøgt, om der har foregået seksuel chikane på Frederiksberg Rådhus. Advokatundersøgelsen konkluderer, at der ikke er påvist krænkende adfærd i form af seksuel chikane på Frederiksberg Rådhus, og at der ikke er noget, der tyder på, at der skulle være en ”krænkelseskultur” på rådhuset. Baseret på undersøgelsens konklusioner og oplysninger vil Frederiksberg Kommune fortsætte arbejdet med at forebygge og håndtere krænkelser. Advokatundersøgelsen anbefaler bl.a., at kommunen opdaterer sin retningslinje for krænkende adfærd, og kommunen vil følge op på alle anbefalinger i arbejdet med at sikre et trygt og inkluderende arbejdsmiljø.

  By-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge, som i oktober 2022 modtog påtalen for den konkrete episode, har været hjemsendt, mens vurderingen af den konkrete sag pågik. Advokatundersøgelsen konkluderer, at der ikke er påvist krænkende adfærd i form af seksuel chikane på Frederiksberg Rådhus. Endelig konkluderer den, at kommunens håndtering af episoden i 2022 har været korrekt, og at der således intet grundlag er for yderligere sanktion i forhold til Ulrik Winge.

  Uagtet advokatundersøgelsens klare konklusioner er Frederiksberg Kommune og Ulrik Winge blevet enige om at afslutte samarbejdet, og Ulrik Winge er derfor stoppet som by-, kultur- og miljødirektør i Frederiksberg Kommune.

  I sine 12½ år som direktør i Frederiksberg Kommune har Ulrik Winge været en respekteret, værdsat og vellidt direktør. Ulrik Winge har bl.a. stået bag det banebrydende arbejde med den kommende byudvikling på Frederiksberg Hospital og det store arbejde med at klimasikre Frederiksberg, som har medført en lang række forbedringer af Frederiksbergs byrum. Ulrik Winge har også haft en helt særlig aktie i omlægning af Frederiksberg Kommunes borgerdialog med brug af nyskabende borgerinddragelsesprocesser ved nye planer og projekter.

  Borgmester Michael Vindfeldt (S) udtaler: ”Ulrik Winge har i sin tid som direktør på Frederiksberg udvist enormt højt fagligt niveau og engagement i såvel byens daglige drift som udvikling. Han har mestret samarbejdet med skiftende kommunalbestyrelser med dygtighed og professionalisme. Han har en enestående forståelse for, hvorfor Frederiksberg er så særlig en by, og hvordan man fastholder og udvikler byens mange kvaliteter. Ulrik Winge har været en drivende faktor i forfiningen af Frederiksbergs placering som byen-i-byen med det grønne præg, ligesom han har været en helt afgørende drivkraft i byens vigtige strategiske samarbejde med de mange eksterne parter. Jeg vil derfor gerne takke Ulrik for den store indsats for Frederiksberg og ønske ham god vind fremover.”

  Yderligere oplysninger
  Kontakt til Frederiksberg Kommunes borgmester Michael Vindfeldt gennem presse@frederiksberg.dk.