Gå til hovedindhold

På Frederiksberg skal hver fjerde nye bolig være almen

Indsatsen for at fastholde Frederiksberg som en blandet by med boliger til borgere med alle slags indkomster fortsætter. Nu skærper kommunen lokalplanernes krav om, at mindst 25 procent af nye boliger skal være almene.

27. nov. 2023

Indhold

  Frederiksberg skal være en levende by med boliger til alle indkomst-størrelser. Det er et at de vigtigste mål i Frederiksbergs Kommunes boligpolitik, og derfor skærper kommunen nu kravene i de kommende lokalplaner.

  Fremover skal 25 procent af nye boliger være almene, og det er kun i meget få tilfælde, der kan gøres undtagelser, for eksempel hvis projektets husleje er på linje med almene boligers. 

  Frederiksberg Kommunes borgmester Michael Vindfeldt (S) lægger stor vægt på indsatsen for en blandet by: 

  ”Frederiksberg skal være for alle pengepunge, men det er en stor udfordring at holde fast i, for vi er oppe mod stærke markedskræfter, som vi ikke bare kan regulere politisk. Men det, vi kan gøre, er at stille krav til nye byggerier om, at der også bliver bygget alment. Det krav skærper vi nu, så vi sikrer, at der ved store nye byggerier, for eksempel på Hospitalsgrunden, som vi overtager fra 2027, bygges boliger for mennesker med almindelige indkomster. Samtidig fortsætter vi alle de øvrige indsatser i samarbejde med boligorganisationerne for at skabe en fornuftig boligsammensætning” siger han.  

  Et af de seneste eksempler på nye almene boliger er Adolphinegården på C. F. Richs Vej, hvor en privat bygherre byggede 225 ungdomsboliger og tilføjede 24 almene familieboliger. Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategiske udvalg, Lone Loklindt (RV) ser frem til endnu flere af den slags eksempler: 

  ”Tidligere var der flere muligheder for, at en bygherre kunne blive undtaget fra 25 procents reglen. Med denne skærpelse understreger vi, at udgangspunktet er, at der i nye projekter altid skal bygges mindst 25 procent almene boliger, og at der kun er i ganske særlige tilfælde kan undtages fra den regel. Tidligere kunne mindre projekter pr. automatik undtages på grund af størrelsen alene, men sådan er det ikke fremover; der kommer det an på en konkret vurdering i alle tilfælde,” siger hun og tilføjer: 

  ”På sigt er det også ambitionen, at der også kan sættes mål om flere andelsboliger og ejerboliger i kommuneplanen, men her har vi brug for hjælp fra Christiansborg først.”

  Skærpelsen indgår i et tillæg til den gældende kommuneplan, som trådte i kraft den 22. november 2023. 

  Fakta – almene boliger på Frederiksberg

  • Der er 7.212 almene boliger på Frederiksberg
  • Det svarer til 12,7% procent at den samlede boligmasse på ca. 56.825 boliger
  • Der er flere almene boliger på vej på Peter Bangsvej, Nordre Fasanvej og Peter Graus Vej