Gå til hovedindhold
Bolig
Social og sundhed

Frederiksberg skal være en endnu bedre blandet by

Onsdag underskrev de almene boligorganisationer og Frederiksberg Kommune en ny rammeaftale for de kommende fire år. Aftalen skal bidrage til en god social balance i de almene boligområder, og som noget helt nyt har parterne også aftalt at arbejde på byggeri af flere almene boliger.

19. jan. 2024

Borgmester Michael Vindfeldt og kredsformand Camilla Hegnsborg. Foto: Dan Møller

Indhold

  "Fælles ansvar for den bæredygtige blandede by”. Det er titlen på den aftale, som kommer til at sætte retning for arbejdet i Boligforum, hvor Frederiksberg Kommune og de almene boligorganisationer samarbejder om at skabe og fastholde velfungerende boligafdelinger og sikre en mangfoldig blandet by.

  Aftalen er den tredje i rækken, og borgmester Michael Vindfeldt (S) lægger stor vægt på samarbejdet og på målet med aftalen:

  ”Det tætte samarbejde mellem de almene boligorganisationer og kommunen er vigtigt, når det handler om at sikre Frederiksberg som en tryg og blandet by med plads til alle slags mennesker. De tidligere rammeaftaler har haft en stor effekt i forhold til at sikre trygge boligafdelinger med en god social balance, og det arbejde fortsætter ufortrødent i den nye aftale. Samtidig er jeg enormt glad for, at parterne med den nye aftale er enige om at arbejde for at bygge flere almene boliger også i forbindelse med de eksisterende almene boliger,” siger han.  

  Også kredsformand for Danmarks Almene Boliger BL´s første kreds, Camilla Hegnsborg, glæder sig over aftalen: 

  ”Almene boliger er boliger til almindelige mennesker til en husleje, der er til at betale og som ingen skal tjene på. Det er især vigtigt i storbyer, hvor priserne på lejligheder og privat udlejning stiger helt enormt. Derfor er vi også glade for, at Frederiksberg kommune har hævet sine ambitioner om at bygge mere alment i kommunen,” siger hun og fortsætter: 

  ”I de almene boliger huser vi alle slags mennesker herunder nogle af de svageste borgere. Hos os blomster mangfoldigheden. Det er vi stolte af. Det kræver et tæt samarbejde med kommunen at håndtere og skabe rammerne for den blandede by og vi er meget opmærksomme på, at kommunen skal støtte op om dem, der har behov for det, samtidig med, at vi sikrer, at der skal være social balance i vores boligafdelinger. Det er derfor vigtigt med en aftale, hvor både Kommune og Boligorganisationer ser vigtigheden i fællesskaberne og trygheden i boligområderne.  Det er netop for at styrke det, at vi har indgået den nye 4-årig rammeaftale om udlejning og anvisning med Frederiksberg Kommune for tredje gang.”

  De tidligere rammeaftaler har især haft en stor betydning for at sikre en bedre social balance i boligområderne, fordi de giver boligorganisationerne mulighed for at prioritere lejere, som er i arbejde eller under uddannelse, til deres ledige boliger, og fordi Frederiksberg Kommune tager hensyn til beboersammensætningen i visiteringen til de almene boliger. Det har betydet meget for boligorganisationerne, siger formand for Socialudvalget i Frederiksberg Kommune, Mette Bang Larsen (EL):

  ”På Frederiksberg skal der være plads til alle. Også de, der ikke altid passer ind eller har udfordringer i livet, skal have adgang til gode boliger. Her er de almene boliger altafgørende. Vi arbejder også aktivt med at få en større andel af de nuværende beboere i de almene boliger i arbejde, uddannelse eller ind i et positivt fællesskab. Det handler om at skabe en god social balance, et bedre naboskab og et større overskud ude i de enkelte afdelinger. Det er sammen med de mange ildsjæle i lokalmiljøerne og den boligsociale indsats med til at skabe tryghed og glæde i dagligdagen for dem, der bor der. Den nye rammeaftale fortsætter den indsats, der hver eneste dag bidrager til, at Frederiksbergs almene boligafdelinger bliver et endnu bedre sted at bo,” siger hun.

  Formand for Frederiksberg Kommunes Klima-, Plan og Boligudvalg, Rasmus Holme (EL) hilser også aftalen varmt velkommen og lægger især vægt på intentionen om at bygge til i de allerede eksisterende almene boligafdelinger.

  ”På Frederiksberg skal vi bare have flere almene boliger, som er til at betale, men ud over Hospitalsgrunden, som vi overtager fra Region Hovedstaden, når hospitalet flytter ud, er der meget få ledige byggegrunde. Derfor må vi bygge flere almene boliger, og det er en kæmpe udfordring i en tæt by som Frederiksberg. Men med denne aftale siger vi sammen: ”Hvor der er vilje, er der en vej”, og vi har givet håndslag på at undersøge muligheden for at udbygge de eksisterende afdelinger, f.eks. med tagboliger. Jeg tror og håber, at vi sammen kan finde de kreative og modige løsninger,” siger han. 

  Baggrund

  Rammeaftalen er et led i Frederiksberg Kommunes boligpolitiske udspil ”Udbygning af den blandede by”. Her er målet at opføre 600 nye almene boliger frem mod 2030. Det vurderes, at 400 boliger kan tilvejebringes ved nybyggeri og 200 boliger ved boligudbygning i eksisterende afdelinger. På grunden ved Frederiksberg Hospital forventes opført omtrent 180 nye almene boliger, inkl. studieboliger. 

  Frederiksberg Kommune stiller som udgangspunkt krav om mindst 25 procent almene boliger i lokalplaner for nye boligområder.