Gå til hovedindhold
Kommune

Frederiksberg er klar med ny bystrategi: Det gode liv i den grønne, blandede by

Frederiksberg skal være en smuk, grøn, bæredygtig og oplevelsesrig by, som danner den optimale ramme for alle byens borgere. Det er målet med Frederiksberg Bystrategi, som Frederiksberg Kommunalbestyrelse netop har vedtaget. 

03. jun. 2024

Indhold

  Frederiksbergs nye kommuneplanstrategi hedder Frederiksberg Bystrategi, og den udstikker retningslinjerne for især byens fysiske udvikling i de kommende år. Borgmester Michael Vindfeldt (S) er glad for strategien og lægger stor vægt på dens betydning både for de enkelte borgere og for hele byens fremtid og udvikling:

  ”Byen skal være ren, grøn, pæn og tryg – og danne en, levende og bæredygtig ramme om vores liv. Og det skal denne strategi bidrage til. Samtidig skal den være med til at sikre, at vi giver en endnu bedre by videre til fremtidige generationer. Jeg er utroligt glad for strategien og for det brede samarbejde om den, og nu glæder jeg mig til at se den blive til konkret virkelighed for os alle sammen i de kommende år,” siger han.

  Også formand for Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategiske udvalg, Lone Loklindt (RV) glæder sig over strategien: 

  ”Den kommer til at være et vigtigt pejlemærke for os alle sammen i Frederiksberg Kommune – uanset hvor og med hvad, vi arbejder.  Det grønne, det bæredygtige, det trygge og det mangfoldige er gennemgående og vigtige temaer i al byudvikling såvel som i det i det daglige arbejde og i tæt samskabelse med borgerne og byens andre aktør. Det kommer den her strategi til at bidrage til,” siger hun.

  Frederiksberg Bystrategi rækker 12 år ud i tiden. Den er udgangspunktet for kommuneplaner, som laves hvert fjerde år og for lokalplaner for konkrete områder og projekter. 

  Fakta: Bystrategiens temaer

  • Byen-i-Byen
  • Tryg og blandet by
  • Grøn og klimavenlig by
  • Vidensby med udsyn 

  Fakta: Bystrategiens arbejdsprincipper

  • Frederiksberg går forrest med bæredygtighed
  • Ingen byudvikling uden bynatur
  • Vi laver skræddersyede løsninger
  • Vi tænker flere formål sammen
  • Vi udvikler byen i fællesskab med byens aktører