Gå til hovedindhold
2022

Se de foreløbige skitser til omdannelsen af Bispeengbuen

Lørdag den 5. marts kl. 12 og kl. 13 præsenteres de foreløbige skitser til en hel eller delvis nedrivning af Bispeengbuen.

28. mar. 2022

Indhold

  Den sekssporede motortrafikvej på Bispeengbuen, der skærer en kile igennem Nørrebro og Frederiksberg, har været genstand for debat i mange år. På lørdag præsenteres borgerne for de første foreløbige skitser til en hel eller delvis nedrivning af statens trafikerede vej, der byder på et mere grønt og rekreativt område, samt en åbning af Ladegårdsåen.

  Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune arbejder med udgangspunkt i tre forskellige scenarier, hvoraf de to første idéoplæg er en total nedrivning med etablering af grønne byrum med eller uden bebyggelse oven på en tunnel.

  I det tredje scenarie er visionen en delvis nedrivning, hvor den sydlige af de to brobuer rives ned for at skabe rum til en grøn engpark. I alle scenarierne åbnes Ladegårdsåen, der lige nu løber under jorden.

  Den 30. maj vil de politiske udvalg på Frederiksberg og i København træffe beslutning om, hvilket scenarie man vil arbejde videre med.

  De tre forslag præsenteres lørdag den 5. marts kl. 12 og igen kl. 13 under Buen til et åbent arrangement.

  Overborgmester i Københavns Kommune, Sophie Hæstorp Andersen (S):
  ”Bispeengbuen tårner sig op som et minde fra en tid, hvor man prioriterede biler over mennesker i udviklingen af byen. Vi skal trække København i den stik modsatte retning, så vi får skabt plads til mennesker, byliv og grønt i vores gader. Skitserne for omdannelsen af Bispeengbuen er spændende bud på, hvordan vi kan omdanne den store trafikåre til et meget mere indbydende sted, hvor folk også har lyst til at opholde sig. Jeg ser derfor frem til at følge arbejdet i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune – og håber, at staten vil være med.”

  Frederiksberg Kommunes borgmester, Michael Vindfeldt (S):
  ”Bispeengbuen er en af de største fejltagelser i hovedstadens byplanlægning - hvis ikke den største. Dens resterende levetid er ti år, og det er kort tid set i et byudviklingsperspektiv. Derfor er det eneste rigtige at gøre nu at se på alternativer til at renovere den og at drøfte de økonomiske konsekvenser.  Frederiksberg og København er allerede i gang, og vi opfordrer igen og igen staten, der jo ejer vejen, til at komme mere ind i kampen, så vi kan få en ansvarlig og konstruktiv dialog om mulighederne.”

  Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod (EL):
  ”Jeg har nu tillid til, at der kommer til at ske noget med Bispeengbuen. Det er i høj grad takket være lokale kræfter, der i årevis har båret det her projekt frem. Det er vigtigt, at vi også har fokus på, at det spændende kultur- og idrætsliv, der er blomstret under Buen de seneste år, tænkes med ind i projektet. Skitserne ser spændende ud, og jeg ser nu frem til, at vi til maj skal tage stilling til, hvilket idéoplæg vi skal arbejde videre med, mens vi sideløbende forhandler med staten.”

  Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Erhvervsstrategiske Udvalg, Lone Loklindt (R):
  ”Jeg vil opfordre alle naboer og andre, der færdes i kvarteret, til at lægge vejen forbi Buen på lørdag og se nærmere på de muligheder, der er for området. Det er første gang, vi rent faktisk kan fremlægge nogle skitser for, hvordan fremtiden kan se ud for det område, hvor Buen står i dag. Og jeg synes, det er fantastisk spændende. Det her er ikke en drøm; det er en reel mulighed – hvis bare staten vil være med til at prioritere det.”